| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodník teplota-prúd typ HI

  :HIPrevodníky HIP1 (Pt100) a HIP10 (Pt1000) sú určené na prevod signálu odporových snímačov Pt100 alebo Pt1000 na unifikovaný lineárny signál 4 až 20mA. Prevodníky sú napájané jednosmerným napätím 24 V, má ochranu proti prepólovaniu napájacieho napätia , proti chybovému skratovaniu či prerušeniu prívodov ku snímaču. Vstup a výstup nie sú galvanicky oddelený. Prevodníky sú umiestnené v plastovom puzdre vhodnom k zabudovaniu do hlavice snímače typu B. Prívody snímača sa privádzajú ku svorkám stredovým otvorom.
  Prevodník pracuje v rozsahu teplôt -50÷600°C s unifikovaným výstupným prúdovým signálom 4÷20mA. Prevedenie prevodníka je určené k montáži do hlavice odporového snímača. Prepojenie prevodníka s odporovým snímačom môže byť dvojvodičové resp. trojvodičové.  Základné technické údaje
  Vstupný signál HIP1: Pt100/3850ppm, HIP10: Pt1000/3850ppm
  Výstupný signál 4÷20mA
  Napájanie 10÷35V DC (doporučená hodnota 24V DC)
  Meracie rozsahy -30÷60°C, -50÷50°C, 0÷50°C, 0÷100°C, 0÷150°C, 0÷200°C, 0÷300°C, 0÷400°C , 0÷500°C, 50÷100°C, 100÷150°C,
  Teplota okolia -40÷85°C
  Chyba linearity < ±0,1% z rozsahu
  Teplotná chyba < ±0,01%/°C
  Vplyv napájaciehoi napätia < ±0,01%/V DC
  Korekcie ZERO, SPAN ±15%
  Zaťažovací odpor 50(Unap-10)Ohm
  Prerušenie čidla >25mA
  Skrat čidla <3,5mA
  Zapojenie snímača (prepojky) dvojvodičové resp. trojvodičové

  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |