| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodníky teploty na sériový výstup RS232 resp. RS485

  :NI-RSMeraná teplota z odporového senzoru teploty Ni1000/6180ppm je prevedená na číslicový sériový výstup po linke RS485 alebo RS232. Komunikačný protokol vychádza zo štandardu ADAM firmy Advatech. Prevodníky tiež pracujú napr. v spojení s ovládačom ADAM s programom Control Web 2000. Po sériovej linke je možné načítať namerané hodnoty vo formáte Engineering units, alebo s plávajúcou desatinnou bodkou (IEEE754).
  U čidiel s výstupom RS485 je adresový priestor v rozsahu 0-255. Prevodník sa skladá z elektroniky s pripojovacou svorkovnicou v plastovej hlavici s krytím IP65. Prerušenie a skrat čidiel je diagnostikovaný. • NI-RS232 - so sériovým výstupom na zbernicu RS232, obvody prevodníka sú galvanicky spojené s napájaním
 • NI-RS485 - so sériovým výstupom na zbernicu RS485, obvody prevodníka sú galvanicky oddelené od napájania
 • Základné technické údaje
  Rozsah meranej teploty -50÷250°C
  Presnosť meranej teploty ±0,4°C v rozsahu -30÷100°C
  ±0,5% z údaja v rozsahu 100÷250°C
  Prevádzkový rozsah teplôt -30÷80°C
  Napájanie 9÷30V DC
  Odber cca 8mA
  Krytie IP65
  Komunikačný protokol kompatibilný zo štandardom ADAM firmy Advantech
  Komunikačná rýchlosť nastaviteľná v rozsahu 1200, 2400, 4800, 9600, 19200Bd
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |