| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)u
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • :katalógový list Prevodníky s frekvenčným vstupom alebo výstupom RFx-1 a RFx-2

  :RFxPrevodníky radu RFx-1.. a RFx-2.. Vo vyhotovení jednonásobnom a dvojnásobnom sú určené ku prevodu signálov odporových snímačov Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000 a odporových vysielačov OV100, OV1000 alebo OV105 na frekvenčné signály v rozsahu do 10kHz.

  Vstupným signálom môže byť tiež normalizovaný prúdový alebo napäťový signál. Výstupné signály sú lineárne úmerné vstupnému signálu. Prevodníky je možné napájať jednosmerným alebo striedavým napätím 24V.
  Prevodníky RUx-Fx.. a RI-Fx.. transformujú vstupné frekvenčné signály na výstupný prúd alebo napätie. Prevodníky nie sú vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu. Krytím IP40(svorkovnica IP20) a možnosťou prichytenia na DIN lištu TS35 sú určené predovšetkým na montáž do rozvodových skríň.  Prehľad typov RFx-1.., RFx-2..
  Typ Vstup Typ Vstup Napájanie
  RFx-1P-DC Pt100/3850ppm
  RFx-1PA-DC Pt1000/3850ppm
  RFx-1PB-DC Pt500/3850
  RFx-1L-DC Ni1000/5000ppm
  RFx-1S-DC Ni1000/6180ppm
  RFx-1J-DC Ni891/6371ppm
  RFx-1SA-DC Ni10000/6180ppm
  RFx-1RT-DC OV100 trojvodič
  RFx-1RD-DC OV100 dvojvodič
  RFx-1RTA-DC OV105 trojvodič
  RFx-1RDA-DC OV105 dvojvodič
  RFx-1I1-DC 4÷20mA
  RFx-1I2-DC 0÷20mA
  RFx-1U1-DC 0÷10V
  RFx-1P-AC Pt100/3850ppm
  RFx-1PA-AC P1000/3850ppm
  RFx-1PB-AC Pt500/3850ppm
  RFx-1L-AC Ni1000/5000ppm
  RFx-1J-AC Ni1000/6371ppm
  RFx-1S-AC Ni1000/6180ppm
  RFx-1SA-AC Ni10000/6180ppm
  RFx-1RT-AC OV100 trojvodič
  RFx-1RD-AC OV100 dvojvodič
  RFx-1RTA-AC OV105 trojvodič
  RFx-1RDA-AC OV105 dvojvodič
  RFx-1I1-AC 4÷20mA
  RFx-1I2-AC 0÷20mA
  RFx-1U1-AC 0÷10V
  RFx-2P-DC 2xPt100/3850ppm
  RFx-2PA-DC 2xPt1000/3850ppm
  RFx-2PB-DC 2xPt500/3850
  RFx-2L-DC 2xNi1000/5000ppm
  RFx-2S-DC 2xNi1000/6180ppm
  RFx-2J-DC 2xNi891/6371ppm
  RFx-2SA-DC 2xNi10000/6180ppm
  RFx-2RT-DC 2xOV100 trojvodič
  RFx-2RD-DC 2xOV100 dvojvodič
  RFx-2RTA-DC 2xOV105 trojvodič
  RFx-2RDA-DC 2xOV105 dvojvodič
  RFx-2I1-DC 2x 4÷20mA
  RFx-2I2-DC 2x 0÷20mA
  Rfx-2U1-DC 2x 0÷10V
  RFx-2P-AC 2xPt100/3850ppm
  RFx-2PA-AC 2xP1000/3850ppm
  RFx-2PB-AC 2xPt500/3850ppm
  RFx-2L-AC 2xNi1000/5000ppm
  RFx-2J-AC 2xNi1000/6371ppm
  RFx-2S-AC 2xNi1000/6180ppm
  RFx-2SA-AC 2xNi10000/6180ppm
  RFx-2RT-AC 2xOV100 trojvodič
  RFx-2RD-AC 2xOV100 dvojvodič
  RFx-2RTA-AC 2xOV105 trojvodič
  RFx-2RDA-AC 2xOV105 dvojvodič
  RFx-2I1-AC 2x 4÷20mA
  RFx-2I2-AC 2x 0÷20mA
  RFx-2U1-AC 2x 0÷10V
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%

  Prehľad typov RU.., RI..
  RU-FA-DC 2÷10kHz
  RU-FB-DC 1÷5kHz
  RUFC-DC 3÷15Hz
  RU-FA-AC 2÷10kHz
  RU-FB-AC 1÷5kHz
  RU-FC-AC 3÷15Hz
  RI-FA 2÷10kHz
  RI-FB 1÷5kHz
  RI-FC 3÷15Hz

  Základné technické údaje prevodníkov
  Typ prevodníka
  RFx
  RU-Fx
  RI-Fx
  Napájacie napätie-vstup
  18÷30V DC, alebo 24V AC
  18÷30V DC, alebo 24V AC
  18÷30V DC
  Výstupný signál
  RFA: 2÷10kHz
  RFB: 1÷5kHz
  RFC: 3÷15Hz
  0÷10V
  4÷20mA
  Teplota okolia
  -25÷80°C
  -25÷80°C
  -25÷80°C
  Relatívna vlhkosť
  <80%
  <80%
  <80%
  Chyba merania
  <0,8%
  <0,8%
  <0,8%
  Zaťažovací odpor
  >200Ohm
  >50kOhm
  < (Ucc-11)x50Ohm
  Výstupný odpor
  220Ohm
  100Ohm
  -
  Prerušenie senzora
  >60kHz (RFA, RFB)
  >14V
  >24mA
  Skrat senzora
  < 50Hz (RFA, RFB)
  ~0V
  < 3mA
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |