| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupu
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom
 • prevodníky teploty RS485, RS232
 • Prevodníky teplota-prúd, odpor-prúd typ RI

  :RI4Prevodníky rady RI-1..., RI-2..., a RI-4... v prevedení jednonásobnom, dvojnásobnom a štvornásobnom sú určené k prevodu signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 (OV1000 len pre 1 a 2 násobne), na unifikovaný signál 4 až 20 mA.
  Výstupný signál je lineárny s teplotou. Je ich možné napájať jednosmerným napätím 24 V.
  Prevodníky nie sú vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.
  Krytím IP20 (štvornásobné prevodníky IP 00) s možnosťou uchytenia na DIN lištu TS 35 sú určené predovšetkým k montáži do rozvodných skríň.

  Prehľad typov
  RI-1P Pt100/3850ppm
  RI-1PA Pt1000/3850ppm
  RI-1PB Pt500/3850
  RI-1L Ni1000/5000ppm
  RI-1S Ni1000/6180ppm
  RI-1J Ni891/6371ppm
  RI-1SA Ni10000/6180ppm
  RI-1RT OV100 trojvodič
  RI-1RD OV100 dvojvodič
  RI-1RTA OV105 trojvodič
  RI-1RDA OV105 dvojvodič
  RI-1RTB OV1000 trojvodič
  RI-1RDB OV1000 dvojvodič
  RI-2P 2xPt100/3850
  RI-2PA 2xPt1000/3850
  RI-2PB 2xPt500/3850
  RI-2L 2xNi1000/5000
  RI-2S 2xNi1000/6180
  RI-2J 2xNi891/6371ppm
  RI-2SA 2xNi10000/6180
  RI-2RT 2xOV100 trojvodič
  RI-2RD 2xOV100 dvojvodič
  RI-2RTA 2xOV105 trojvodič
  RI-2RDA 2xOV105 dvojvodič
  RI-2RTB 2xOV1000 trojvodič
  RI-2RDB 2xOV1000 dvojvod.
  RI-4P 4xPt100/3850
  RI-4PA 4xPt1000/3850
  RI-4PB 4xPt500/3850
  RI-4L 4xNi1000/5000
  RI-4S 4xNi1000/6180
  RI-4J 4xNi891/6371
  RI-4SA 4xNi10000/6180
  RI-4RT 4xOV100 trojvodič
  RI-4RD 4xOV100 dvojvodič
  RI-4RTA 4xOV105 trojvodič
  RI-4RDA 4xOV105 dvojvodič
  RI-4RTB 4xOV1000 trojvodič
  RI-4RDB 4xOV1000 dvojvod.

  Základné technické údaje
  Typ prevodníka
  RI-xP, Ri-xPA, RIxPB
  RI-xl, RI-xS, RI-XJ
  Ri-xR
  Teplotný rozsah
  -30÷60°C
  0÷100°C
  0÷200°C
  0÷400°C
  0÷600°C
  200÷600°C
  -30÷60°C
  0÷35°C
  0÷100°C
  0÷150°C
  0÷250°C
  0÷100Ohm
  pre xRT a xRD
  5÷105Ohm
  pre xRTA a xRDA
  0÷1000Ohm
  pre xRTB a xRDB
  Napájacie napätie
  11÷35V DC
  Výstupný signál
  1,2 alebo 4x (4÷20mA)
  Teplota okolia
  -25÷60°C
  Relatívna vlhkosť
  <80%
  Chyba merania
  <0,8%
  Zaťažovací odpor
  < (Ucc-11)x50Ohm
  Prerušenie senzora
  >24mA
  Skrat senzora
  < 3mA
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |