| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodníky s galvanickým oddelením vstupu a výstupu typ RU

  :RUPrevodníky radu RU sú určené k prevodu signálov odporových snímačov Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV105, na unifikovaný signál 0 až 10 V.
  Výstupné signály sú lineárne a úmerné teplote, alebo signálu odporového vysielača.
  Je ich možné napájať jednosmerným alebo striedavým napätím 24 V.
  Prevodníky nie sú vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.
  Krytím IP 20 (štvornásobné prevodníky IP 00) s možnosťou uchytenia na DIN lištu TS 35 sú určené predovšetkým k montáži do rozvodných skríň.

  Prehľad typov
  Typ/Vstup Typ/Vstup Napájanie
  RU-1P-DC Pt100/3850ppm
  RU-1PA-DC Pt1000/3850ppm
  RU-1PB-DC Pt500/3850
  RU-1L-DC Ni1000/5000ppm
  RU-1S-DC Ni1000/6180ppm
  RU-1J-DC Ni891/6371ppm
  RU-1SA-DC Ni10000/6180ppm
  RU-1RT-DC OV100 trojvodič
  RU-1RD-DC OV100 dvojvodič
  RU-1RTA-DC OV105 trojvodič
  RU-1RDA-DC OV105 dvojvodič
  RU-1P-AC Pt100/3850ppm
  RU-1PA-AC P1000/3850ppm
  RU-1PB-AC Pt500/3850ppm
  RU-1L-AC Ni1000/5000ppm
  RU-1J-AC Ni891/6371ppm
  RU-1S-AC Ni1000/6180ppm
  RU-1SA-AC Ni10000/6180ppm
  RU-1RT-AC OV100 trojvodič
  RU-1RD-AC OV100 dvojvodič
  RU-1RTA-AC OV105 trojvodič
  RU-1RDA-AC OV105 dvojvodič
  RU-2P-DC 2xPt100/3850ppm
  RU-2PA-DC 2xPt1000/3850ppm
  RU-2PB-DC 2xPt500/3850
  RU-2L-DC 2xNi1000/5000ppm
  RU-2S-DC 2xNi1000/6180ppm
  RU-2J-DC 2xNi891/6371ppm
  RU-2SA-DC 2xNi10000/6180ppm
  RU-2RT-DC 2xOV100 trojvodič
  RU-2RD-DC 2xOV100 dvojvodič
  RU-2RTA-DC 2xOV105 trojvodič
  RU-2RDA-DC 2xOV105 dvojvodič
  RU-2P-AC 2xPt100/3850ppm
  RU-2PA-AC 2xP1000/3850ppm
  RU-2PB-AC 2xPt500/3850ppm
  RU-2L-AC 2xNi1000/5000ppm
  RU-2J-AC 2xNi891/6371ppm
  RU-2S-AC 2xNi1000/6180ppm
  RU-2SA-AC 2xNi10000/6180ppm
  RU-2RT-AC 2xOV100 trojvodič
  RU-2RD-AC 2xOV100 dvojvodič
  RU-2RTA-AC 2xOV105 trojvodič
  RU-2RDA-AC 2xOV105 dvojvodič
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%

  Prehľad typov
  Typ/VstupTyp/Vstup Napájanie
  RU-4P-DC 4xPt100/3850ppm
  RU-4PA-DC 4xPt1000/3850ppm
  RU-1PB-DC 4xPt500/3850
  RU-4L-DC 4xNi1000/5000ppm
  RU-4S-DC 4xNi1000/6180ppm
  RU-4J-DC 4xNi891/6371ppm
  RU-4SA-DC 4xNi10000/6180ppm
  RU-4RT-DC 4xOV100 trojvodič
  RU-4RD-DC 4xOV100 dvojvodič
  RU-4RTA-DC 4xOV105 trojvodič
  RU-4RDA-DC 4xOV105 dvojvodič
  RU-4P-AC 4xPt100/3850ppm
  RU-4PA-AC 4xP1000/3850ppm
  RU-4PB-AC 4xPt500/3850ppm
  RU-4L-AC 4xNi1000/5000ppm
  RU-4J-AC 4xNi891/6371ppm
  RU-4S-AC 4xNi1000/6180ppm
  RU-4SA-AC 4xNi10000/6180ppm
  RU-4RT-AC 4xOV100 trojvodič
  RU-4RD-AC 4xOV100 dvojvodič
  RU-4RTA-AC 4xOV105 trojvodič
  RU-4RDA-AC 4xOV105 dvojvodič
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  18÷30V DC
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%
  24V/50Hz ±10%

  Základné technické údaje prevodníkov RU..
  Typ prevodníka
  RU-xP..
  RU-xL..,
  RU-xS.., RU-xJ
  RU-xR..
  Výstupný signál
  1,2 alebo 4x (0÷10V)
  1,2 alebo 4x (0÷10V)
  1,2 alebo 4x (0÷10V)
  Merací rozsah
  vstupného signálu
  -30÷60°C
  0÷100°C
  0÷200°C
  0÷400°C
  0÷600°C
  200÷600°C
  -30÷60°C
  0÷35°C
  0÷100°C
  0÷150°C
  0÷250°C
   
  0÷100Ohm
  pre xRT a xRD
  5÷105Ohm
  pre xRTA A xRDA


  Teplota okolia
  -25÷60°C
  -25÷60°C
  -25÷60°C
  Odber prúdu
  <10mA
  <10mA
  <10mA
  Relatívna vlhkosť
  <80%
  <80%
  <80%
  Chyba merania
  <0,8%
  <0,8%
  <0,8%
  Zaťažovací odpor
  >50kOhm
  >50kOhm
  >50kOhm
  Prerušenie senzora
  >14V
  >14V
  >14V
  Skrat senzora
  ~0V
  ~0V
  ~0V
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |