| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodníky teploty so sériovým výstupom RS485

  :ST485Prevodníky typu ST485 sú určené k prevodu signálu odporových snímačov teploty Pt1000/3850 na digitálny signál sériovej zbernice RS485.
  Rozsah meraných teplôt je -50 až 150 °C. Komunikačné vstupy sú chránené proti prepätiu.
  Ak je modul na vedení umiestený ako koncový, je možné skratovaním kontaktov (switch SW vedľa svoriek pre pripojenie komunikačných vodičov) pripojiť k vedeniu ukončovací odpor.
  Všetky nastavenia sú uložené v pamäti EEPROM. Modul elektroniky je vybavený obvodom WATCHDOG, ktorý dohliada na správny beh programu v procesore.
  Prevodníky je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s komunikačnými protokolmi ADAM 4000, ADVANTECH a MODBUS RTU.
  Jednoduchá montáž snímačov teploty je zaistená vďaka jedinečnému dizajnu „S hlavice“ spoločnosti Sensit s.r.o.

  Prevodníky sú určené pre použitie v neagresívnom prostredí a sú vyrábané v troch základných variantách:

  1. ST 485A – s jednoduchým komunikačným protokolom ASCII, zhodným s modulmi ADAM 4000 firmy ADVANTECH, tzn. že pre ovládanie je možné použiť štandardné ovládače pre moduly ADAM v rôznych riadiacich programoch. Pre uľahčenie sprevádzkovania je modul vybavený zelenou LED diódou indikujúcu prítomnosť napájanie a červenú LED diódou signalizujúcu prebiehajúcu komunikáciu. Modul STRS 485x je na doske vybavený skratovacou prepojkou INIT. Pokiaľ je táto pri zapnutí napájania skratovaná, modul komunikuje prenosovou rýchlosťou 9600 Bd bez kontrolného súčtu, na adrese 00.
  2. ST 485B – štruktúra príkazov zodpovedá komunikačnému protokolu ARION, ktorý je využívaný v riadiacich systémoch spoločnosti Amit.
  3. ST 485C – štruktúra príkazov zodpovedá komunikačnému protokolu ModBus

  Základné technické údaje
  Typ prevodníka
  ST485A
  STD485A
  ST485B
  ST485B
  ST485C
  STD485C
  Komunikačné vlastnosti.
  linka RS485
  max. dĺžka segmentu 1.200m
  asynchrónny prenos
  Prenosové rýchlosti 1200,
  2400, 4800, 9600, 19200
  Bd
  Prenosové rýchlosti 9600,
  19200, 38400, 57600 Bd –
  DIP switch
  Prednastavená prenosová rýchlosť
  9600Bd, voliteľné prenosové
  rýchlosti 1200, 2400, 4800, 19200,
  57600, 115200 BD – DIP switch
  Počet modulov na jeden sériový port
  256 modulov na jeden
  sériový port
  63 modulov na jeden sériový
  port
  247 modulov na jeden sériový port
  Typ protokolu
  Protokol zhodný
  s modulmi ADAM
  Protokol ARION
  Protokol ModBus 1 stop bit, bez
  parity
  Charakter vstupu teploty
  pre snímače Pt1000 - 3850pp/°C
  Rozsah meranej teploty
  -50 až +150°C
  Presnosť elektroniky - snímača
  0,05% - ± 0,5°C
  Citlivosť
  0,01°C
  Prevádzkový podmienky
  Teplota okolia: -10 ÷ +70°C
  Relatívna vlhkosť: maximálne 85% (pri teplote okolia 25°C)
  Atmosférický tlak: 87 ÷ 107 kPa
  Napájanie
  10÷35V DC (nstabilizované), 14÷24V AC
  Doporučený prierez vodičov
  0,14 až 1,5mm2
  Matreriál
  stonka : nerez 17240, hlavica Polyamid
  Hmotnosť
  200 g

   

  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |