| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodníky radu STI a STU

  :STI(D)Prevodníky typu STI a STU sú určené k prevodu signálu odporových snímačov teploty na báze Ni 1000/6180ppm, nebo Pt 100/3850ppm na unifikovaný signál 4 až 20 mA resp. 0 až 10V. Prevodníky sú tvorené plastovou škatuľkou, v ktorej je umiestnená elektronika a svorkovnica pre pripojenie odporového čidla teploty a napájacieho napätia.
  Vyhovujú stupňu ochrany IP65 podľa normy STN EN 60529.
  Prevodníky je možné použiť pre všetky riadiace signály, ktoré sú kompatibilné s prúdovým výstupom 4÷20mA.
  Teplotný rozsah prevodníku je -30÷70°C a nesmie byť ani krátkodobo prekročený.
  Základné technické údaje
  Typ prevodníka
  Výstupný signál
  0÷10V
  4÷20mA
  Napájanie
  12÷35V DC
  12÷ 35V DC
  Meracie rozsahy
  -30÷+60°C
  0÷+35°C
  0÷+100°C
  0÷+150°C
  0÷+250°C


  -30÷+60°C
  0÷+100°C
  0÷+200°C
  0÷+400°C
  0÷+600°C
  +200÷+600°C
  -30÷+60°C
  0÷+35°C
  0÷+100°C
  0÷+150°C
  0÷+250°C


  -30÷+60°C
  0÷+100°C
  0÷+200°C
  0÷+400°C
  0÷+600°C
  200÷+600°C
  Teplota okolia
  -30÷70°C
  Chyba merania
  <0,6%
  <0,8%
  <0,6%
  <0,8%
  Zaťažovací odpor
  >50 kOhm
  50(Unap-11)Ohm
  Prerušenie čidla
  >14V
  >24mA
  Skrat čidla
  0V
  <3mA
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |