| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prevodníky teploty

Prevodníky teploty sú určené na prevod signálov odporových snímačov Pt100, Pt1000, Ni 1000/5000 ppm, Ni1000/6180 ppm, Ni10000/6180 ppm, prípadne odporových vysielačov OV 100, OV 105, OV 1000 , na unifikované signály 4÷20 mA, 0÷10V popr. frekvenčný signál. Prevodníky umožňujú previesť odporový signál i na komunikačné linky RS232, RS485.
Výstupný signál je lineárny s teplotou. Prevodníky môžu byť vybavené galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

 • prevodníky RI - °C/mA
 • prevodníky RU - °C/V
 • s galvanicky oddeleným výstupom (RGI.., RGU..)
 • prevodníky s frekvenčným výstupom resp. vstupom (RFx..)
 • prevodníky teploty RS485, RS232 (NI-RS...)
 • Prevodníky teploty so sériovým výstupom RS232 alebo RS485

  :T4x11Meraná teplota z odporového senzora teploty Pt1000/3850ppm je prevádzaná na číslicový sériový výstup po linke RS485 nebo RS232.
  Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov a signalizáciu poruchových stavov. Prevodník umožňuje voliteľne pracovať s komunikačným protokolom ModBus alebo s protokolom vychádzajúcim zo štandardu ADAM firmy Advantech. Výber komunikačného protokolu sa robí pomocou osobného počítača v zvláštnom nastavovacom režime snímača. Po sériové linke je možné načítať namerané hodnoty a meniť niektoré nastavenia prístroja. Prevodník pracuje vždy v režime "slave", tj. odpovedá iba na príkaz nadradeného zariadenia. Každému prístroju je možné priradiť adresu v rozsahu 1 až 255. Prevodník s rozhraním RS232 môže byť voliteľne napájaný priamo z portu PC alebo z externého zdroja.
  Prehľad vyrábaných typov:

 • T4411 – so sériovým výstupom na zbernicu RS485. Obvody prevodníka sú galvanicky spojené s napájaním.
 • T4311 – so sériovým výstupom na zbernicu RS232. Obvody prevodníka sú galvanicky oddelené od napájania.

 • Základné technické údaje
  Charakter vstupu teploty pre snímače Pt1000 - 3850pp/°C
  Rozsah meranej teploty -200 až +600°C
  Presnosť vstupov bez sond ± 0,2°C
  Prevádzkový rozsah teplôt -30 až +70°C, s vypnutým displejom +80°C
  Napájanie 9÷30V DC, odber cca 8mA
  Krytie IP65
  Komunikačný protokol ModBus alebo štandard ADAM firmy Advantech
  Komunikačná rýchlosť 110 až 115200 Bd
  Rozmery s priechodkami (š x v x h) 88 x 92 x 37mm

  Príslušenstvo zahrnuté v cene: Súčasťou dodávky prevodníka je kalibračný list, manuál s kompletným popisom komunikačného protokolu. U prevodníka T4311 s výstupom RS232 je súčasťou dodávky kábel dĺžky 1,6 m pre komunikáciu s portom RS232.

  Príslušenstvo za príplatok:
  MD036
  - samolepiaci Dual Lock, priemyselný suchy zips pre jednoduchšiu inštaláciu skrinky snímača
  A1510 - sieťový napájač 230-50Hz/12V DC stabilizovaný pre napájanie prevodníkov

  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |