| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

 • Ni 1000/5000ppm - Siemens
 • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
 • Ni891 - Johnson Controls
 • Ni2226 - Staefa Controls System
 • NTC 20kOhm - Honeywell
 • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
 • Pt 1000/3850ppm - Honeywell
 • Siemens, Johnson Controls


Tabuľky závislosti odporu, napätia, prúdu v závislosti na teplote t [°C]:

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg - katalóg SENSIT
príručka - pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky

:katalógový list Snímače teploty s digitálnym ukazovateľom a prúdovým výstupom

: digitálne snímače s výstupomSnímače teploty s prúdovým výstupom a ukazovateľom teploty sú určené pre diaľkové meranie teploty tekutín, pary, vzduchu a iných médií v riadiacich a regulačných systémoch spracovávajúcich normalizované signály 4 až 20 mA. Signál snímača môže byť podľa potreby využitý pre meranie, registráciu alebo signalizáciu teploty. V porovnaní s klasickými snímačmi teploty pracujúcimi ako riadené zdroje prúdu tieto snímače ešte navyše poskytujú možnosť vizuálnej kontroly teploty priamo v meranom mieste.
Hlavica snímača je vyrobená z plastu, kovové časti sú z nerez ocele triedy 17241 alebo 17248. Odporový snímač je zapuzdrený v stonkovej trubke, jeho vývody tvoria tri vodiče, ktoré sú druhým koncom zapojené k prevodníku teplota – prúd umiestenom v hlavici snímača. Prevodník nie je vybavený galvanickým oddelením, jeho signál je lineárny s teplotou. V hlavici snímača je zároveň umiestnená zobrazovacia jednotka typu LCD. Výstup snímača slúži zároveň k jeho napájaniu.
štandardné dĺžky L1 - 120, 180, 240, 300, 360, 420 a L2-100, 160, 220, 280, 340, 400..


Vyrábané typy:

 • PD11I(X) T1/T2 -snímač je určený pre meranie teplôt vonkajšieho prostredia. Je vybavený konzolou pre upevnenie na stenu; vlastný snímač je umiestnený v nerezovej stopke dĺžky 25 mm, svorkovnica pre pripojenie sa nachádza v plastovej hlavici.
 • PD12I-L1(X) T1/T2 -vyhotovenie s konzolou pre montáž do klimatizačných kanálov. Vybavenie okrem konzoly je zhodné s PD11I; L1 určuje dĺžku stopky udanú v milimetroch napr. PD12I-120 je štandardný snímač s dĺžkou stopky 120 mm.
 • PD13I-L2(X) T1/T2 - snímač je určený na meranie v potrubí. Ako príslušenstvo je súčasťou snímača nerezová jímka so závitom G1/2“ dĺžky L2 mm, ktorá je skúšaná na tlak 4.0 MPa.
 • PD14I (X) T1/T2 - príložné vyhotovenie snímača s hlavicou

  X = R pre displej umiestnený rovnobežne so stopkou alebo jímkou
  X = K pre displej umiestnený kolmo na stopku alebo jímku

Snímače teploty s ukazovateľom a výstupom
Napájacie napätie
18 až 40V DC
Výstupný signál
4÷20mA
Rozlišovacia schopnosť
0,1 alebo 1°C
Chyba merania
<0,6%
Prerušenie senzora
>24mA
Skrat senzora
<3mA
Teplota okolia
0÷60°C
Krytie snímača
IP54
Relatívna vlhkosť
<80%
Doporučený ø prívodného kábla
4÷8mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |