| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

 • Ni 1000/5000ppm - Siemens
 • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
 • Ni891 - Johnson Controls
 • Ni2226 - Staefa Controls System
 • NTC 20kOhm - Honeywell
 • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
 • Pt 1000/3850ppm - Honeywell, Siemens, Johnson Controls


Tabuľky závislosti odporu, napätia, prúdu v závislosti na teplote t [°C]:

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg - katalóg SENSIT
príručka - pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky

:katalógový list Snímače teploty s frekvenčným výstupom

: frekvenčné snímačeSnímače teploty s frekvenčným výstupom sú určené k diaľkovému meraniu teploty tekutín, pary, vzduchu a iných médií v riadiacich a regulačných systémoch, ktoré sú schopné spracovávať frekvenčný signál obdĺžnikového tvaru do 10 kHz. Hlavnou výhodou a prednosťou týchto snímačov je značná odolnosť výstupného signálu proti rušeniu a možnosť priameho napojenia na riadiaci systém . Hlavica snímača je vyrobená z plastu, všetky kovové časti sú z nehrdzavejúcej ocele triedy 17241 alebo 17248. Prevádzkovým podmienkam vyhovuje bežné chemicky neagresívne prostredie, kde snímače nevyžadujú obsluhu ani údržbu.

Pri snímačoch s prvkom SMT160-30 je výstupom šírkovo modulovaný logický signál, ktorý je lineárne závislý na teplote podľa vzťahu: D.C.=0,320+0,0047*t
kde t = teplota v °C
D.C. = duty cykle, pomer úrovne H (log 1) k dĺžke periódy výstupného signálu

Vyrábané typy:

 • P10Fx, P10T - snímače pre meranie teploty v interiéri
 • P11Fx, P11T - snímače sú určené pre meranie teploty vonkajšieho prostredia. Sú vybavené plastovou konzolou pre upevnenie na stenu. Vlastné čidlo je umiestnené v nerezovej stopke dĺžky 25mm, svorkovnica pre pripojenie sa nachádza v plastovej hlavici
 • P12Fx-L1, P12T-L1 - prevedenie s konzolou pre montáž do klimatizačných kanálov. Vybavení mimo konzole je zhodné s P11x; L1 určuje dĺžku stopky udanú v milimetrech (120, 180, 240, 300, 360, 420mm)
 • P13Fx-L2, P13T-L2 - snímače sú určené k meraniu médií v potrubí. Ako príslušenstvo je súčasťou snímača nerezová jímka so závitom G1/2’’ dĺžky L2 mm, ktorá ja skúšaná na tlak 4,0MPa (100, 160, 220, 280, 340, 400)
 • P14Fx, P14T - príložné vyhotovenie snímačov
 • P16Fx-L3, P16T-L3 - snímače s rýchlou odozvou; dĺžka stopky L3 =100 alebo 160 mm
Snímače teploty s frekvenčným výstupom
Typ snímača
Frekvenčné
SMT 160
Napájacie napätie
18÷30V DC
4,75÷7V DC
Výstupná frekvencia
FA: 2÷10kHz
FB: 1÷5kHz
FC: 3÷15kHz
1÷4kHz
Chyba merania
<0,6%
<1,5%
Zaťažovací odpor
Rz>200Ohm*
Maximálna meraná teplota
150°C
130°C
Prerušenie senzora
f>60KHz
-
Skrat senzora
f>50Hz
-
Teplota okolia
-30÷80°C
Relatívna vlhkosť
<80
Krytie
IP65**
Prívodný kábel
4÷8mm
7÷8mm
* Pri znížení zaťažovacieho odporu pod minimálnu hodnotu 200Ohm sa zníži horná úroveň výstupného signálu pod 50% hodnoty napájacieho napätia.
** u typoch P10.. je krytie IP30. Pri snímačoch PxxF.. rastie frekvencia lineárne s teplotou. Rozkmit výstupného signálu je v rozsahu napájacieho napätia. Zákazkovo možno dodať snímače s rozkmitom výstupného signálu 5V a 15V.
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |