| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia | .:spínače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

  • Ni 1000/5000ppm - Siemens
  • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
  • Ni891 - Johnson Controls
  • Ni2226 - Staefa Controls System
  • NTC 20kOhm - Honeywell
  • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
  • Pt 1000/3850ppm - Honeywell, Siemens, Johnson Controls
Tabuľky závislosti odporu, napätia, prúdu v závislosti na teplote t [°C]:

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg - katalóg SENSIT 2013
príručka - pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky


Snímače teploty so stonkom a hlavicou do výbušného prostredia

:ExOdporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Pracujú na princípe závislosti zmeny odporu čidla na zmenu teploty. Odporové snímače teploty nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty: Maximálny povolený DC príkon pre snímače je 2mW. Štandardný teplotný rozsah použitia snímača v ZÓNE 2 je - 30°C až 80°C, čo zodpovedá teplotnej triede T6, a v priestoroch s nebezpečím výbuchu nesmie býť ani krátkodobo prekročený. Konštrukcia stonku snímača umožňuje použitie snímača pre přiame meranie teploty v potrubiach a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změny teploty oproti snímačom s ochrannou jímkou. Snímače sú určené pre pravádzku v chemicky neagresivnom prostredí. Spôsob použitia musí zodpovedať teplotnej odolnosti hlavice a chemickej odolnosti púzdra a hlavice snímača.

 Interiérové snímače teploty
Typ snímača
typ NK 12x s jímkou :katalógový list
typ NK16x s rýchlou odozvou :katalógový list
Ni 1000/5000ppm
NK 120EX
NK 160EX
Ni 1000/6180ppm
NK 121EX
NK 161EX
Ni 891/6371ppm
NK 122EX
NK 162EX
Ni 10000/5000ppm
NK 3220EX
-
Ni 10000/6180ppm
NK 321EX
-
Ni 2226
NK 123EX
-
Pt 100/3850ppm
PTK 120EX
PTK 160EX
Pt 500/3850ppm
PTK 220EX
PTK 260EX
Pt 1000/3850ppm
PTK 320EX
PTK 360EX
NTC 20kOhm
HK 120EX
HK 160EX
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |