| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

  • Ni 1000/5000ppm - Siemens
  • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
  • Ni891 - Johnson Controls
  • Ni2226 - Staefa Controls System
  • NTC 20kOhm - Honeywell
  • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
  • Pt 1000/3850ppm - Honeywell, Siemens, Johnson Controls
Tabuľky závislosti odporu, napätia, prúdu v závislosti na teplote t [°C]:

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg - katalóg SENSIT
príručka - pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky


Snímače teploty so stonkom a hlavicou do výbušného prostredia

:ExOdporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok.
Pracujú na princípe závislosti zmeny odporu čidla na zmenu teploty.
Odporové snímače teploty nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty.
Maximálny povolený DC príkon pre snímače je 2mW.
Štandardný teplotný rozsah použitia snímača v ZÓNE 2 je - 30°C až 80°C, čo zodpovedá teplotnej triede T6, a v priestoroch s nebezpečím výbuchu nesmie býť ani krátkodobo prekročený.
Konštrukcia stonku snímača umožňuje použitie snímača pre přiame meranie teploty v potrubiach a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změny teploty oproti snímačom s ochrannou jímkou.
Snímače sú určené pre pravádzku v chemicky neagresivnom prostredí.
Spôsob použitia musí zodpovedať teplotnej odolnosti hlavice a chemickej odolnosti púzdra a hlavice snímača.

 Interiérové snímače teploty
Typ snímača
typ NK 12x s jímkou
typ NK16x s rýchlou odozvou
Ni 1000/5000ppm
Ni 1000/6180ppm
Ni 891/6371ppm
Ni 10000/5000ppm
-
Ni 10000/6180ppm
-
Ni 2226
-
Pt 100/3850ppm
Pt 500/3850ppm
Pt 1000/3850ppm
NTC 20kOhm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |