| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

  • Ni 1000/5000ppm - Siemens
  • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
  • Ni891 - Johnson Controls
  • Ni2226 - Staefa Controls System
  • NTC 20kOhm - Honeywell
  • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
  • Pt 1000/3850ppm - Honeywell, Siemens, Johnson Controls

:katalógový list Snímače teploty s káblovým vývodom

: s káblovým vývodomSnímače teploty s káblom sú určené pre meranie teploty v rôznych odvetviach priemyslu aj v takzvanom Home Building. Nachádzajú uplatnenie v prostredí, kde nie je možné z priestorových alebo iných dôvodov umiestniť klasické typy snímačov s hlavicou. Je možné použiť pre kontaktné meranie teploty kvapalných, pevných alebo plynných látok napr. v potravinárstve, chladiarenstve, v chemickom a plastikárskom priemysle. Ich hlavnou súčasťou je vlastný teplotný snímač, ktorý je umiestnený v kovovom puzdre a jeho vývody sú spojené s prívodným káblom. Najjednoduchším typom puzdra je puzdro valcového typu s priemerom 4 až 8 mm. Zložitejšie typy puzdier sú vyhotovené so závitom. Ako teplotné sondy je možné použiť všetky bežne používané typy snímačov, napr. Ni1000, Ni10000, Ni891, Pt100, Pt500, Pt1000, NTC 10kΩ, NTC 20kΩ, typy KTY, SMT160, DALLAS. Pri výbere káblového snímače je treba brať v úvahu teplotný rozsah použitého teplotného snímača aj teplotný rozsah použitého káblu. Pokiaľ je kábel vybavený tienením, potom toto tienenie nie je spojené s puzdrom ani so žiadnym vodičom snímače (neplatí pre káble typu BIMV-CNTEVS).

 

Základné technické údaje
Typ snímača
Označenie snímača
Teplotný rozsah snímača
Ni1000/5000ppm
L
-60 až 200°C
Ni1000/6180
S
-60 až 200°C
Ni10000/6180
SA
-60 až 200°C
Ni891
J
-60 až 200°C
Pt100
P
-40 až 400°C
Pt500
PB
-40 až 400°C
Pt1000
PA
-40 až 400°C
NTC 10kΩ
10K
-50 až 125°C
NTC 20Ω
H
-30 až 150°
typy KTY
KTYxx
-40 až 150°C
SMT160
SMT160
-40 až 130°C
DALLAS
D
-50 až 125°C
Trieda presnosti Snímače Ni - trieda B (Δ T =±(0,4+0,007ItI)
Snímače Pt - trieda B (Δ T =±(0,3+0,005ItI) podľa IEC751
Snímače NTC, KTY, DALLA - ±1° (0 ÷100°C)
Krytie IP67
Merací prúd doporučený 0,01mA, max. 0,5mA pre Ni10000, NTC
doporučený 0,1mA, max. 1mA pre Ni1000, Pt1000
doporučený 0,7mA, max. 3mA pre Pt500
doporučený 1,0mA , max. 7mA pre Pt100
max. 2mA pre KTY
max. 0,2mA pre SMT
max. 1,5mA pre DALLAS
štandardná dĺžka kábla 1m
Pripojenie snímača 2-vodičové, 3-vodičové, na zákazku 4-vodičové
Odpor jedného vodiča v 1 metri kábla - typ kábla
Odpor
MCBE-AFEP 0,22 mm2
0,083Ω
MCBE-AFEP 0,15 mm2
0,123Ω
MC-ECS 0,5 mm2
0,4Ω
MC-ECS 0,34 mm2
0,056Ω
LiYCY 0,14 mm2
0,122Ω
MV-CNTEVSL 0,14 mm2
0,135Ω
BIMV-CNTEVS 0,34 mm2
0,05Ω
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |