| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Odporové snímače teploty

Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy:

  • Ni 1000/5000ppm - Siemens
  • Ni 1000/6180ppm - Amit, Sauter, OneSoft, Remag, SAIA
  • Ni891 - Johnson Controls
  • Ni2226 - Staefa Controls System
  • NTC 20kOhm - Honeywell
  • Pt 100/3850ppm - ZPA, Siemens
  • Pt 1000/3850ppm - Honeywell, Siemens, Johnson Controls

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg - katalóg SENSIT
príručka - pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky


Snímače teploty s káblom, závitom m a hladkým kovovým puzdrom


:TG1TG1 a TG2 snímač teploty s káblom a kovovým puzdrom. Tieto odporové snímače sú konštruované pre meranie teploty plynných a kvapalných látok. Maximálny teplotný rozsah použitia snímačov je -50 ÷ 200°C. Ako prívodný kábel je použitý typ so silikónovou izoláciou a tienením.Snímače sú konštruované pre meranie v potrubiach. Svojou konštrukciou umožňujé rýchlejšiu odozvu na zmenu teploty. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.

:TG6
TG6 snímač teploty s káblom a kovovým puzdrom.
Tieto odporové snímače sú konštruované pre meranie povrchovej teploty pevných látok. Maximálny teplotný rozsah použitia snímačov je -30 ÷ 200°C a nesmie byť ani krátkodobo prekročený Konštrukcia snímača, ktorého súčasť je závit M6, umožňuje meranie teploty pevných látok tesne pod povrchom. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob použitia musí byť zvolený s ohľadom na teplotnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.
:TG9 TR011 snímače teploty s káblom a kovovým puzdrom. Tieto odporové snímače sú konštruované pre kontaktné meranie teploty plynných, kvapalných a prípadne pevných látok. Teplotný rozsah použitia je -50°C až 200°C. Prívodný kábel je používaný typ so silikónovou izoláciou a tienením, alebo bez tienenia. Snímače sú konštruované pre meranie v potrubiach. Svojou konštrukciou umožňujé rýchlejšiu odozvu na zmenu teploty. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla. Sonda TR011Ex je určená do výbušného prostredia.
:TR030TR030 snímače teploty s káblom a kovovým púzdrom.Tieto odporové snímače sú konštruované pre kontaktné meranie teploty plynných, kvapalných a prípadne pevných látok. Teplotný rozsah použitia je -50°C až 200°C.Odporový signál je vyvedený dvojicou vodičou s teflonovou izoláciou, čím je zabezpečená minimalizácia odvodu tepla a tím je dosiahnutá vyššia presnosť i pri málých hĺbkach ponoru. Svojou konštrukciou umožňujé rýchlejšiu odozvu na zmenu teploty. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.
:TR068CTR 068C snímače teploty s káblom a kovovým púzdrom. Tieto snímače sú konštrukčne vyhotovené pre meranie teploty plynných látok. Teplotný rozsah použita snímača je 0 až 400°C, krátkodobo 500°C pre aktívnu časť puzdra snímača pre závit. Prívodný kábel je použítý typ s teflonovou izoláciou a tienením. Teplota v okolí kábla nesmie prekročiť 250°C. Snímače sú primárne konštruované pre meranie teploty dymových plynov a spalín v odvodoch krbov, krbových kachlí a kotlov. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob použitia musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.
:TR080ATR080A snímače teploty s káblom a kovovým puzdrom.Tieto odporové snímače sú konštruované pre meranie teploty plynných a kvapalných látok. Maximálny teplotný rozsah použitia snímačov je -30 ÷ 180°C. Ako prívodný kábel je použitý typ so silikónovou izoláciou a tienením.Snímače sú konštruované pre meranie v klimatizačných kanáloch. Svojou konštrukciou umožňujé rýchlejšiu odozvu na zmenu teploty. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.
:TR129TR129 snímače teploty s káblom a kovovým puzdrom.Tieto odporové snímače sú konštruované pre meranie teploty plynných a kvapalných látok. Maximálny teplotný rozsah použitia snímačov je -50 ÷ 250°C. Ako prívodný kábel je použitý typ so silikónovou izoláciou a tienením. Svojou konštrukciou umožňujé rýchlejšiu odozvu na zmenu teploty. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí. Spôsob musí byť zvolený s ohľadom na tepelnú a chemickú odolnosť puzdra a prívodného kábla.
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |