| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Elektronické spínače teploty

Elektronické spínače teploty rôznych parametrov a funkcií::

  • priestorové
  • do vzduchotechnických kanálov
  • do potrubia
  • príložné
  • s rýchlou odozvou
  • s káblovým snímačom
  • komparátory s možnosťou nastavenia
  • spínače vybavené režimom ohrev-chladenie
:katalógový list Elektronické spínače teploty s nastavením prírastku ESPx

:ESPxElektronické spínače sú určené na použitie na DIN lištu v regulačných systémoch vo funkcii termostatu alebo iných dvojstavových regulátorov. Ich výstupný signál (zapnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej veličiny a komparačných hodnotách nastavených na spínači. Spínače môžu byť vo vyhotovení jednonásobnom alebo dvojnásobnom, v prípade dvojnásobného s dvoma nezávislými vstupmi alebo jedným spoločným vstupom. Pri obidvoch stupňoch ide nastaviť bod zopnutia a prírastok. Na výstupe každého stupňa je relé s prepínacími kontaktmi pre napätie 240 VAC a zaťažovací prúd 6 A, jeho zapnutie indukuje LED. Každý stupeň má možnosť voľby režimu ohrev – chladenie, umožňujúci zmenu charakteristiky výstupných kontaktov, čo je predurčenie k ovládaniu chladiarenských agregátov a ventilácie aj k dvojstavovej regulácii kúrenárskych systémov alebo ku kombinovanej regulácií. Z hľadiska napájacieho napätia sa spínače vyrábajú vo verzii pre 230V/50 Hz, 24V/50Hzalebo 24 VDC.
Uvedené termostaty majú charakter trvalé pripojených zariadení, a preto musí odberateľ zaistiť, aby v jeho bezprostrednej blízkosti bol umiestnení vypínač, alebo istič označení ako odpojovací prvok zariadenia. Ten musí byť ľahko dosiahnuteľný obsluhou zariadenia.
Vstup/Napájanie 230V/50Hz 24V/50Hz 24V DC
Ni1000/5000ppm ESPx10LY/230 ESPx10LY/24AC ESPx10LY/24DC
Ni1000/6180ppm ESPx10SYy/230 ESPx10SY/24AC ESPx10SY/24DC
Pt100/3850ppm ESPx10PY/230 ESPx10PY/24AC ESPx10PY/24DC
4÷20mA ESPx10IY/230 ESPx10IY/24AC ESPx10IY/24DC
0÷10V ESPx10UY/230 ESPx10UY/24AC ESPx10UY/24DC
x = 1... jednonásobný spínač
x = 2... dvojnásobný spínač
Y = 1... spoločný vstup
Y = 2... dva nezávislé vstupy

Základné technické údaje
štandardné teplotné rozsahy
-25÷15°C
0÷40°C
20÷60°C
0÷80°C
10÷34°C
40÷80°C
40÷120°C
80÷120°C
Výstupné rozsahy (mimo teploty) voliteľné zákazníkom
Napájanie ESPx/230: 230V /50Hz
ESPx/24AC: 24V/50Hz ±10%
ESPx/24DC: 24V DC ±20%
Maximálne spínané napätie/prúd 230V/6A
Rozsah nastavenia prírastku 0÷100% voliteľné zákazníkom
Krytie IP40, svorkovnica IP20
Teplota okolia pracovná/skladovacia -25÷50°C/-25÷80°C
Relatívna vlhkosť < 70%
Pripojenie svorkovnica ARK, prierez vodiča max. 2,5mm2
vonkajší ø kábla 4÷8mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |