| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a snímače teploty, vlhkosti, tlakui

Kombinované regulátory a snímače sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská


Hxxxx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 (výstup relé+ RS232 resp. RS485)

:Hxxxx
Regulátory teploty, vlhkosti a koncentrácie CO2 vzduchu slúžia ku dvojstavovému riadeniu napríklad kúreniu, ventilácie, zvlhčovačov, odvlhčovačov a podobne. Sú vybavené dvomi výstupmi na kontakty relé pre signalizáciu alarmu alebo riadenie externých zariadení. Každému relé je možné ľubovoľne priradiť akúkoľvek vstupnú veličinu, nastaviť komparačnú hranicu, oneskorenie, hysteréziu alebo akustický alarm. Snímače sú v plnej podobe vybavené senzorami teploty, relatívnej vlhkosti a koncentrácie CO2. Merané veličiny sú ďalej prepočítavané na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu.

Regulátor sa skladá z elektroniky s mikroprocesorom v odolnej plastovej skrinke s pripájacou svorkovnicou a snímača teploty a vlhkosti v krytke s filtrom z nerezovej tkaniny. Snímač koncentrácie CO2 je zabudovaný vnútri prístroja. Prednosťou je veliký dvojriadkový displej pre súčasné zobrazovanie teploty a vlhkosti alebo ďalšieho vyjadrenia vlhkosti. Parametre je možné nastaviť z klávesnice alebo počítača. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zabezpečuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnej kompenzácii snímača vlhkosti a CO2 a signalizáciu poruchových stavov. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí.

Meranie CO2 je založené na dvojpaprskovej metóde s dvomi zdrojmi. Dlhodobá stabilita merania CO2 je zaručená vďaka preverenému nedisperzivnému infračervenému (NDIR) meraciemu článku CO2. Unikátny patentovaný postup autokalibrácie kompenzuje starnutie infračerveného zdroja a zaručuje vysokú spoľahlivosť, dlhodobú stabilitu a eliminuje potrebu periodickej rekalibrácie v mieste použitia.


Spoločné technické údaje
Maximálne spínané napätie, prúd pre H3060, H3061
250V AC, 8A
Maximálne spínané napätie, prúd pre H3020, H3021, H3023 50V, 2A, 60VA
Akustická signalizácia alarmu zo zabudovaného akustického meniča - vypínateľná
Rozsah meranej relatívnej vlhkosti 0 až 100%
Presnosť meranej realtívnej vlhkosti ±2,5% relatívnej vlhkosti v rozsahu 5 ÷ 95% pri 23°C
Presnosť výstupov teploty snímačov ±0,4°C od -30 ÷ +100°C, ±0,4% z meranej hodnoty nad 100°C
Presnosť a rozsah výstupu teploty rosného bodu ±1,5°C pri okolitej teplote <25°C a RV>30%, rozsah -60 ÷ +80°C
Presnosť a rozsah výstupu absolútnej vlhkosti ±3g/m3 pri okolitej teplote T<40°C, rozsah 0÷400 g/m3
Presnosť a rozsah výstupu mernej vlhkosti ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0÷550 g/kg
Presnosť a rozsah výstupu zmiešavacieho pomeru ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0÷995 g/kg
Presnosť a rozsah špecifickej entalpie ±3kJ/kg pri okolitej teplote T<25°C, rozsah 0÷995 kJ/kg
Presnosť a rozsah merania koncentrácie CO2 ±(50ppm +2% z meranej hodnoty), rozsah 0 až 2000 ppm
Rozsah prevádzkovej teploty skrinky s elektronikou -30 ÷ +80°C (-30 až +60°C snímače CO2 H5024, H6020)
Rozsah prevádzkovej teploty LCD displeja čitateľný do prevádzkovej teploty +70°C, nad 70°C doporučujeme LCD vypnúť
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača relatívnej vlhkosti -30 ÷ +125°C
Vysoká napäťová úroveň +3,0 ÷ +30V
Filtračná schopnosť senzorov 0,025mm (filter vzduchu z nerezovej tkaniny)
Napájanie H3060, H3061, H3061P: 110 až 240V/50÷60Hz
H3020, H3021, H3021P, H3023, Hx3xx, Hx4xx, H: 9 ÷ 30 VDC
Rozmery skrinky bez konektorov 135 x 136 x 45mm (š x v x h)
Krytie hlavice s elektronikou a svorkami IP65 elektronika so svorkami, IP40 senzory snímač


Prehľad typov
Typ
Meraná veličina
Maximálny rozsah meranej teploty a tlaku
Dĺžka stonky
Výstup
Ďalší výstup
Popis
H0430 teplota
3 binárne vstupy
-30 až +80°C 53mm 2x relé RS485 priestorový pre vonkajšie a
vnútorné použitie
H3020
teplota + vlhkosť
-30 až +80°C
75mm
2x relé
-
priestorový pre vonkajšie a
vnútorné použitie
H3021
teplota + vlhkosť
-30 až +105°C
sonda vrátane kábla
kábel sondy
1,2, 4m
2x relé
-
sonda T+RV s priemeru 18mm, dĺžky 88mm na kábli 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H3021P
teplota + vlhkosť
do 25bar
-30 až +105°C
sonda vrátane kábla
kábel sondy
1,2, 4m
2x relé
-
sonda do tlakového prostredia 25bar
kovová sonda T+RV priemer 18mm,
dĺžka 110mm s káblom 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H3060
teplota + vlhkosť
-30 ÷ +80°C
75mm
2x relé
-
priestorový pre vonkajšie a vnútorné použitie
H3061
teplota + vlhkosť
-30 až +105°C
sonda vrátane kábla
kábel sondy
1,2, 4m
2x relé
-
sonda T+RV s priemeru 18mm,
dĺžky 88mm na kábli 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H3061P
teplota + vlhkosť
do 25bar
-30 až +105°C
sonda vrátane kábla
kábel sondy
1,2, 4m
2x relé
-
sonda do tlakového prostredia 25bar
kovová sonda T+RV priemer 18mm,
dĺžka 110mm s káblom 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H3331 teplota + vlhkosť
3 binárne vstupy
-30 ÷ +105°C sonda
vrátane káblu
kábel sondy
1, 2, 4m
2x relé RS232 sonda T+RV s priemeru 18mm,
dĺžky 88mm na kábli 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H3430 teplota + vlhkosť
3 binárne vstupy
-30 až +80°C 75mm 2x relé RS485 vonkajšie a vnútorné použitie
H3431 teplota + vlhkosť
3 binárne vstupy
-30 ÷ +105°C sonda
vrátane káblu
kábel sondy
1, 2, 4m
2x relé RS485 sonda T+RV s priemeru 18mm,
dĺžky 88mm na kábli 1m.
je možné dodať s káblom 2m alebo 4m.
H4331 teplota
3 binárne vstupy
-200 až +600°C - 2x relé RS232 prevodník pre Pt1000 sondy
H4431 teplota
3 binárne vstupy
-200 až +600°C - 2x relé RS485 prevodník pre Pt1000 sondy
H5021
koncentrácia CO2
-30 až +80°C
-
2 x relé
-
pre použitie s externými sondami
H5024
koncentrácia CO2
-30 až +80°C
-
2 x relé
-
vonkajšie a vnútorné použitie
H5321
koncentrácia CO2
-
-
2 x relé
RS232
pre externé sondy
H5324
koncentrácia CO2
-30 až +80°C
-
2 x relé
RS232
vonkajšie a vnútorné použitie
H6020
teplota + vlhkosť + koncentrácia CO2
-30 až +80°C
75mm
2x relé
-
termostat - hydrostat - snímač koncentrácie CO2
H6320 teplota + vlhkosť + koncentrácia CO2
-30 až +80°C
75mm
2x relé
RS232
termostat - hydrostat - snímač koncentrácie CO2
pre vonkajšie a vnútorné použitie
H6420 teplota + vlhkosť + koncentrácia CO2 -30 až +80°C 75mm 2x relé RS485 termostat - hydrostat - snímač koncentrácie CO2
pre vonkajšie a vnútorné použitie
H7430 teplota +vlhkosť
barometrický tlak
3 binárne vstupy
-30 až +80°C 75mm 2x relé RS485
vonkajšie a vnútorné použitie
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |