| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

 • sklady potravín, liečív, surovín
 • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
 • výrobné technológie
 • klimatizačné kanály
 • múzea, archívy, galérie
 • priestory pre potravinársku výrobu
 • tehelne
 • metrologické stanoviská

Interiérové snímače relatívnej vlhkosti, teploty, tlaku s výstupom RS232 resp. RS485

:interiérovéOblasť použitia - riadenie a kontrola klímy: v kancelárskych a obytných priestoroch, hoteloch, v múzeách, archívoch, galériách, v klimatizovaných priestoroch, v skladoch potravín,liečiv, surovín.

 • snímače relatívnej vlhkosti, teploty a tlaku s výstupom RS232 resp. RS485
 • teplota, atmosferický tlak, relatívna vlhkosť, teplota rosného bodu, absolútna vlhkosť, merná vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpia
 • Snímače teploty, vlhkosti, atmosferického tlaku vzduchu sú špeciálne navrhnuté do náročných interiérov pre energetickú správu budov. Sú konštruované pre jednoduchú montáž na bežnú inštalačnú krabicu KU68 pre vypínače a zásuvky. Prednosťou je veliký dvoj riadkový displej pre zobrazovanie teploty, vlhkosti, tlaku a počítaných veličín s podporou rôznych fyzikálnych jednotiek. Displej je možné vypnúť. Merané veličiny sú prepočítavané na číslicový sériový výstup RS485 alebo RS232. Snímač umožňuje voliteľne pracovať s komunikačným protokolom ModBus, protokolom ADAM firmy Advantech alebo protokolom ARION firmy Amit a je pripravený na implementáciu ďalších komunikačných protokolov. Po sériovej linke je možné načítať namerané hodnoty a meniť niektoré nastavenia prístroja. Snímač pracuje vždy v režime "slave" , to znamená, že odpovedá na impulz nadriadeného zariadenia. Ku každému prístroju je možné priradiť adresu v rozsahu 1 až 255. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zabezpečuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnú kompenzáciu snímača vlhkosti a tlaku a signalizáciu poruchových stavov. Najmodernejší polymérny snímač vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údajov. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prvkov.

  Spoločné technické údaje
  Rozsah prevádzkovej teploty 0 až +50°C
  Presnosť a rozsah meranej teploty ± 0,5°C, rozsah 0 až 50°C
  Rozsah meranej realtívnej vlhkosti 5 až 95% RH
  Presnosť merania relatívnej vlhkosti ±2,5% v rozsahu 5 až 60% RV
  ±3,0% RV od 60 až 95% RV pri 23°C
  Presnosť výstupu merania teploty rosného bodu ±1,5°C pri okolitej teplote < 25° a RV > 30%
  rozsah 60 až +80°C
  Presnosť a rozsah výstupu absolútnej vlhkosti ± 3g/m3 pri okolitej teplote <40°C, rozsah 0 až 400g/m3
  Presnosť a rozsah výstupu mernej vlhkosti ±2g/kg pri okolitej teplote <35°C, rozsah 0 až 550g/kg
  Presnosť a rozsah výstupu zmiešavacieho pomeru ±2g/kg pri okolitej teplote <35°C, rozsah 0 až 995g(kg
  Presnosť a rozsah výstupu špecifickej entalpie ±3kJ/kg pri okolitej teplote <25°C, rozsah 0 až 995 kJ/kg
  Presnosť a rozsah merania atmosferického tlaku ±1,3hPa pri teplote 23°C, rozsah 600 až 110hPa
  Komunikačný protokol ModBus, ADAM firmy Advantech, ARION firmy Amit
  Komunikačná rýchlosť 110 až 115200 Bd
  Napáajnie 9 až 30V Dv, príkon 0,5W
  Rozmery 88 x 106 x 33 mm
  Krytie IP20
  Materiál skrinky ABS, biela


  Prehľad typov
  Typ
  Meraná veličina
  Popis
  Snímače so sériovým výstupom RS485
  T0418
  teplota
  Snímač priestorovej teploty. Zobrazenie a výstup teploty je voliteľný v Celsia a Fahrenheita
  T3418
  teplota
  vlhkosť
  Snímač vlhkosti a teploty.
  Meraná vlhkosť a teplota je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpiu.
  T7418
  teplota
  vlhkosť
  atmosferický tlak
  Snímač vlhkosti a teploty a tlaku.
  Meraná vlhkosť a teplota je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpiu.
  Zobrazovanie tlaku je možné v: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
  Snímače so sériovým výstupom RS232
  T0318
  teplota
  Snímač priestorovej teploty. Zobrazenie a výstup teploty je voliteľný v Celsia a Fahrenheita
  T3318
  teplota
  vlhkosť
  Snímač vlhkosti a teploty.
  Meraná vlhkosť a teplota je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpiu.
  T7318
  teplota
  vlhkosť
  atmosferický tlak
  Snímač vlhkosti a teploty a tlaku.
  Meraná vlhkosť a teplota je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpiu.
  Zobrazovanie tlaku je možné v: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |