| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

Snímače teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s displejom a pripojením na Ethernet

:kompaktné snímačeNajmodernejšie polymérne snímače zaručujú dlhodobú stálosť údajov, odolnosť proti vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí. Je podporované napájanie Power over Ethernet podľa IEEE 802.3af. Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu.

Teplota Web Sensor je určený k meraniu zo zabudovaného senzoru teploty. Teplotu je možné zobrazovať v stupňoch Celsia alebo Fahrenheita.
Relatívna vlhkosť je meraná v percentách RV.
Atmosférický tlak je možné zobrazovať v hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI alebo oz/in2.
Rosný bod a počítané veličiny Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu.
Dvojriadkový LCD displej Výhodou je veľký LCD displej pre zobrazenie teploty. Displej je možné vypnúť.
Ethernetové rozhranie 10Base-T/100Base-TX Ethernetové rozhranie so štandardným RJ45 konektorom. IP adresu je možné dostať automaticky z DHCP serveru alebo nastaviť ručne. Je podporovaný iba Internet protokol verzia 4.
Power over Ethernet podľa štandardu IEEE 802.3af. Náklady a čas na integráciu je možné znížiť použitím napájania Power over Ethernet. Pre využitie napájania PoE je iba nutná Ethernetová infraštruktúra s PoE switchom.
WWW server Aktuálne merané hodnoty sú prístupné cez zabudovaný web server. Webové stránky sú pripravené pre prístup z mobilných zariadení ako chytrých telefónov a tabletov. Prístroj je možné rovnako konfigurovať z webových stránok. Prístroj umožňuje užívateľsky prispôsobiť dizajn webových stránok.
História uložených hodnôt v pamäti Merané hodnoty sú ukladané do pamäti histórie v nastavenom časovom intervale. Kapacita pamäti je 1000 záznamov každého kanálu. Historické hodnoty v pamäti nie sú zálohované. Pamäť je vymazaná po reštarte prístroja.
Historické grafy Grafy s historickými hodnotami sú k dispozícii cez webové stránky. Grafy sú založené na technológii HTML5 canvas. Nie je problém zobrazovať grafy na tabletoch alebo chytrých
telefónoch. Sú podporované všetky moderné webové prehliadače ( napr.Firefox, Opera, Chrome)
Export historických dát do CSV Historické hodnoty je možné exportovať pre ďalšie spracovanie do súboru CSV. Súbor CSV môže byť spracovaný v tabuľkovom procesore ako Microsoft Excel alebo
OpenOffice Calc. Sú podporované dva formáty CSV súborov - oddelené čiarkou a stredníkom. Časové značky v CSV súbore sú zobrazované, keď je čas prístroja synchronizovaný SNTP serverem. CSV
súbor je možné sťahovať z webových stránok alebo periodicky posielať ako prílohu emailu.
Email Pri prekročení nastavených hraníc meraných hodnôt sú zasielané varovné emaily. Emaily sú rovnako zasielané pri navrátení hodnoty späť do zadaných medzí. Je podporovaná SMTP autentizácia,
nie však SSL. Je podporované doménové meno pre adresu SMTP serveru. Emaily s pripojeným CSV súborom je možné zasielať vo zvolených intervaloch.
Modbus TCP protokol pre komunikáciu sa SCADA systémy alebo programy tretích strán. Prístroj používa verziu protokolu Modbus TCP. Dva Modbus klienti zároveň môžu byť pripojení k prístroju.
Aktuálny hodnoty pomocou XML protokolu pre čítanie aktuálnych meraných hodnôt. Tento protokol je vhodný pre integráciu prístroje do SCADA systémov tretích strán.
SNMP protokol verzie 1 pre IT infraštruktúru. S použitím SNMP protokolu je možné čítať aktuálne merané hodnoty, stavy alarmov a parametrov alarmov. Pomocí SNMP protokolu je tiež možné získať
posledných 1000 meraných hodnôt z tabuľky histórie. MIB tabuľky s OID popisom sú k dispozícii.
SNMP Trap pre IT infraštruktúru. Prístroj umožňuje zasielať Trapy na zvolený prijímací Trap server. Trap je zaslaný v prípade alarmu na kanály alebo pri chybovom stave ako nemožnosti poslať
email, nemožnosti doručiť SOAP správu, apod.
SOAP protokol Prístroj umožňuje zasielať aktuálne merané hodnoty pomocou SOAP protokolu v1.1. Prístroj zasiela hodnoty v XML formátu na webový server. Výhodou tohto protokolu je, že
komunikácia je inicializovaná na strane prístroja. Vďaka tomu nie je nutné presmerovanie portov.
Syslog protokol pre monitorovacie systémy IT infraštruktúry. Prístroj umožňuje zasielať textové správy na zvolený Syslog server. Správy sú zasielané v prípade alarmu na kanály alebo pri chybových
stavoch ako nemožnosti poslať email, nemožnosti doručiť SOAP správu, apod.
SNTP protokol - časová synchronizácia Časová synchronizácia s SNTP serverom. Aktuálny čas je zobrazovaný na webových stránkach a je potrebný pre časové značky v CSV súboroch.
Synchronizačný interval je možné nastaviť na jeden deň alebo jednu hodinu.

Základné technické údaje
Výstup Ethernet
Meraná veličina Relatívna vlhkosť, teplota, atmosferický tlak
Typ konštrukcie Tx610: priestorový
Tx611: so sondou T+RH na kábli
Presnosť a rozsah meranej teploty Tx610: -20 až +60°C, ± 0,6°C
Tx611: -30 až +105°C, ± 0,4°C
Podporované jednotky merania teploty stupne Celzia, stupne Fahrenhaita
Rozsah merania relatívnej vlhkosti 0 až 100%
Presnosť merania relatívnej vlhkosti ± 2,5 % v rozsahu 5 až 95 % pri 23°C
Presnosť a rozsah atmosferického tlaku ±1,3hPa pri teplote 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Podporované jednotky merania tlaku hPa, kPa, mbar, mm/Hg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Rozlíšenie 0,1°C, 0,1%RH, 0,1hPa
Interval merania 2 sekundy
Počítaná interpretácia vlhkosti rosný bod, absolútna vlhkosť, meranaá vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpia
Presnosť a rozsah merania teploty rosného bodu ± 1,5°C pri okolitej teplote <25°C a relatívnej vlhkosti >30%, rozsah -60 až +80°C
Rozsah prevádzkovej teploty -20 až +60°C
Napájanie Power over Ethernet podľa IEEE 802.3 af, alebo 5V DCr
Napájací konektor súosý, priemer 5,5 x 2,1mm
Krytie IP30
Pripojenie LAN konektor RJ-45, 10Base-T alebo 100Base-TX
Komunikačné protokoly WWW, ModBusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly pre alarm e-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfigurácia T-sensor, WWW konfigurácia
Dĺžka kábla sondy 1m, 2m alebo 4m
Mechanické rozmery 136 x 179 x 45mm / š x v x h)

Prehľad typov
Typ
Meraná veličina
Rozsah teploty
Popis
T0610
teplota
-20 až +60°C
Teplomer priestorový so zabudovaným senzorom
T3610
teplota
vlhkosť
-20 až +60°C
0 až 100% RH
Priestorový snímač teploty a vlhkosti so zabudovaným senzorom
T4611
teplota
-200 až +600°C
Snímač teploty pre externú sondu Pt1000
T3611 teplota
vlhkosť
-30 až +105°C
0 až 100% RH
Snímač teploty a vlhkosti so sondou T+RH na kábli
T7610
teplota
vlhkosť
atmosferický tlak
-20 až +60°C
0 až 100% RH
600 až 1100hPa
Priestorový snímače teploty, vlhkost a atmosferického tlaku
T7611
teplota
vlhkosť
atmosferický tlak
-30 až +105°C
0 až 100% RH
600 až 1100hPa
Snímač teploty, vlhkosti a atmosferického tlaku zo sondou na kábli

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Súčasťou dodávky všetkých snímačov je kalibračný list od výrobcu.

Príslušenstvo za príplatok:
A1825 - napájací adaptér 230V/5V DC
MD036 - samolepiaci Dual Lock, priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu skrinky teplomeru

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |