| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

Snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 výstupom RS485

:snímače RS485Snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu prevádza merané veličiny na číslicový sériový výstup RS485. Snímač s výstupom RS485 má galvanicky oddelené obvody od napájania pre zabránenie kolíziám na sieti RS485. Snímač umožňuje voliteľne pracovať s komunikačným protokolom ModBus RTU, ADAM firmy Advantech alebo ARION firmy AMIT. Po sériovej linke je možné načítať namerané hodnoty a meniť niektoré nastavenia prístroja. Snímač pracuje vždy v režime "slave", tj. odpovedá iba na dotaz nadriadeného zariadenia. Každému prístroju je možné priradiť adresu v rozsahu 1 až 255. Informujte sa o možnostiach použitia ďalších komunikačných protokoloch. Prednosťou je veľký dvojriadkový displej pre zobrazovanie teploty, vlhkosti, tlaku a počítané veličiny s podporou rôznych fyzikálnych jednotiek. Displej je možné vypnúť.

Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnú kompenzáciu čidla vlhkosti a tlaku a signalizáciu poruchových stavov. Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údajov, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí.

Meranie CO2 je založené na dvojpaprskovej metóde s dvomi zdrojmi. Dlhodobá stabilita merania CO2 je zaručená vďaka preverenému nedisperzivnému infračervenému (NDIR) meraciemu článku CO2. Unikátny patentovaný postup autokalibrácie kompenzuje starnutie infračerveného zdroja a zaručuje vysokú spoľahlivosť, dlhodobú stabilitu a eliminuje potrebu periodickej rekalibrácie v mieste použitia.

Základné technické údaje
Použitý snímač teploty
odporový, Pt1000 (3850ppm/°C )
Podporované jednotky teploty stupne Celsia, stupne Fahrenheita
Rozsah meranej teploty -30 až +70°, s vypnutým displejom +80°C
Presnosť výstupu teploty ± 0,4°C, presnosť vstupu prevodníka T4111 ± 0,2°C
Rozsah meranej relatívnej vlhkosti 0 až 100 %
Presnosť merania relatívnej vlhkosti ± 2,5 % v rozsahu 5 až 95 % pri 23°C
Presnosť výstupu merania teploty rosného bodu ± 1,5°C pri okolitej teplote <25°C v rozsahu 30 až 95 % RV, rozsah -60 až +80°C
Presnosť a rozsah výstupu absolútnej vlhkosti ±3g/m3pri okolitej teplote T<40°C, rozsah 0 až 400g/m3
Presnosť a rozsah výstupu mernej vlhkosti ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 550g/kg
Presnosť a rozsah výstupu zmiešavaného pomeru ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 995g/kg
Presnosť a rozsah výstupu špecifickej entalpie ±3kJ/kg pri okolitej teplote T<25°C, rozsah 0 až 995kJ/kg
Presnosť a rozsah atmosferického tlaku ±1,3hPa pri teplote 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Presnosť a rozsah merania koncentrácie CO2 ±(50ppm +2% z meranej hodnoty), rozsah 0 až 2000ppm
Zobrazovanie a výstup tlaku v týchto jednotkách hPa, kPa, mbar, mm/Hg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača vlhkosti -30 až +125°C
Napájanie 9 ÷ 30V DC, odber cca 0,5W
Krytie - snímač teploty, vlhkosti IP65 elektronika so svorkami
IP40 senzory relatívnej vlhkosti a teploty
Krytie - snímače merania atmosferického tlaku IP54 elektronika so svorkami
IP40 senzory snímania atmosferického tlaku
Filtračná schopnosť filtra zo sintrovaného bronzu 0,025 mm
Komunikačný protokol RS232 ModBus RTU, ADAM firmy Advantech, Arion firmy AMIT
Komunikačná rýchlosť 110 až 115200 Bd
Rozmery 89 x 73 x 39,5 mm

Prehľad typov
Typ
Meraná veličina
Rozsah
Dĺžka stonky
Popis
T0410
teplota
-30 až +80°C
53mm
Teplomer priestorový vonkajší aj vnútorný.
T2414
atmosferický tlak
600 až 1100 hPa
-
Barometer vonkajší aj vnútorný
T3411
teplota
vlhkosť
-30 až +80°C
75mm
Teplomer-vlhkomer - priestorový vonkajší aj vnútorný
T3413
teplota
vlhkosť
-30 až +125°C
150mm
Teplomer-vlhkomer do vzduchotechnického potrubia
T3417
teplota
vlhkosť
-30 až +125°C
700mm
Teplomer-vlhkomer tyčový
T3419
teplota
vlhkosť
-30 až +105C
kábel sondy 1, 2, 4m
Teplomer-vlhkomer - sonda vrátane kábla s priemerom 18mm, dĺžka 88mm na kábli 1m. Je možné dodať s káblom dĺžky 2m alebo 4m.
T5440
CO2
0 až 2000ppm CO2
-
snímač koncentrácie CO2 - vonkajšie a vnútorný
T6440
teplota
vlhkosť
CO2
0 až 2000ppm CO2
75mm
Teplomer-vlhkomer-snímač koncentrácie CO2 - vonkajší a vnútorný
T7410
teplota
vhkosť
atmosferický tlak
-30 až +105°C
600 až 1100hPa
75mm
Teplomer-vlhkomer-barometer - priestorový vonkajší aj vnútorný
T7411
teplota
vlhkosť
atmosferický tlak
-30 až +105°C
600 až 1100hPa
kábel sondy 1, 2, 4m
Teplomer-vlhkomer-barometer-sonda T+RV s priemerom 18mm, dĺžka 88mm na kábli 1m. Je možné dodať s káblom sondy dĺžky 2m alebo 4m

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Súčasťou dodávky všetkých snímačov je kalibračný list od výrobcu s deklarovanými metrologickými náväznosťami etalónov vychádza z požiadavok noriem EN ISO/IEC 17025.
Na stiahnututie program Tsensor pre nakonfigurovanie snímača a SensorReader pre zobrazovanie a ukladanie hodnôt z jedného snímača do súboru vo formáte *.CSV.
Kábel dĺžky 1,6 m pre komunikáciu s portom RS232 počítača.

Príslušenstvo za príplatok:
MP006
- prevodník RS232/USB pre jednoduché pripojenie snímačov na USB port
F5200 - šedá náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
F5200B - čierna náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
F0000 – náhradná výmenná krytka snímačov – filter vzduchu zo sintrovaného bronzu
PP4 - plochá kruhová príruba z plastu pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení napr.: do VZT kanálu
PP90 - pravouhlá nerezová príruba pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení na stenu
A1510 - napájací adaptér 230V/12V DC pre snímače a prevodníky so sériovým výstupom pre pripojenie do svoriek
MD046 - nerezová nádobka pre kalibráciu vlhkosti
HM023 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 10% s piatimi aplikačnými poduškami
HM024 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 80% s piatimi aplikačnými poduškami

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |