| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

Presné snímače teploty, vlhkosti, atmosferického tlaku s pripojením na Ethernet

:presné snímačeInteligentné snímače sú vybavené snímačmi teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku. Teplota a relatívna vlhkosť je prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu. Zobrazovanie a výstup tlaku je možný v týchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2. Výhodou je veľký dvojriadkový displej pre zobrazovanie teploty, vlhkosti, tlaku, vrátane 9 fyzikálnych jednotiek. Displej je možné vypnúť. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnú kompenzáciu snímača vlhkosti a tlaku a signalizáciu poruchových stavov. Najmodernejší polymérny snímač vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údajov, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí.

Možnosti komunikácie:
Modbus TCP: Cez Modbus TCP protokol je možné vyčítať namerané hodnoty meraných veličín + počítané veličiny, nastavovať medze alarmov.
Telnet: Cez port 9999 je možné meniť nastavenie alarmov (hornú a dolnú hranicu, hysteréziu a oneskorenie), nastavenie emailových adries, nastavenie SNMP adries, identifikačný text prevodníku, dobu obnovy www stránok (10s až 65535s), nastavovať interval ukladania meraných hodnôt do histórie (10s až 65535s). Kapacita pamäti histórie je 100 uložených sád
hodnôt teploty, vlhkosti, tlaku + počítanej veličiny. Tento port je možné chrániť prístupovým heslom. Je umožnené aj automatické priradenie IP adresy DHCP serverom.
WWW stránky: Vzhľad www stránok je užívateľom nastaviteľný s možnosťou grafického zobrazenia história nameraných hodnôt. Užívateľ si môže sám navrhnúť vzhľad www stránok, vrátane histórie zaznamenaných hodnôt.
SNMP: Je možné zistiť aktuálne merané hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny a nastavenie alarmov. V prípade prekročenia zadanej hranice niektorej meranej veličiny dôjde ku aktivovaniu alarmu a je vyslaná varovná správa (trap) na užívateľom nastavenej adresy (maximálne 3 adresy).
SOAP: Snímač umožňuje zasielať aktuálne merané dáta formou SOAP správy na zvolený webový server v prednastavenom intervale 10-65535 s. V prípade, že server neprijme správu do doby vyslania ďalšej správy, vyšle sa varovný trap 1/2.

Možnosti signalizácie alarmu:
Snímač je možné využiť ku sledovaniu nameraných hodnôt. V prípade prekročenia užívateľom nastavených hraníc, je možné poslať varovné hlásenie na užívateľom zvolené miesta. Možné spôsoby odovzdania alarmového hlásenia sú:
E-mail: V prípade prekročenia zadanej hranice niektoré merané veličiny dojde k aktivácii alarmu a vyšle sa varovný email na zadané adresy (maximálne 3 adresy) alebo varovný e-mail ako SMS správa.
SNMP: V prípade prekročenia zadané medze niektorej meranej veličiny dojde k aktivácii alarmu a je vyslaná varovná správa (trap) na užívateľom nastavené IP adresy (maximálne 3 adresy).
WWW stránky: V prípade prekročenia zadanej medze niektorej meranej veličiny sa zobrazí aktívny alarm na www stránke.
syslog: Snímač umožňuje zasielať textové správy na zvolený syslog server po výskyte rôznych udalostiach. Napr. po reštarte zariadenia, aktiváciu alarmu, chybe komunikácie s SNTP, zápisu do snímača cez mdb, sntp, po zmene firmware, po ukončení alarmu, po chybe komunikácie so SOAP serverom.

Základné technické údaje
Presnosť a rozsah meranej relatívnej vlhkosti ± 0,4°C
Presnosť merania relatívnej vlhkosti ± 2,5 % v rozsahu 5 až 95 % pri 23°C
Presnosť výstupu merania teploty rosného bodu ± 1,8°C pri okolitej teplote <25°C a relatívnej vlhkosti >30%, rozsah -60 až +80°C
Presnosť a rozsah výstupu absolútnej vlhkosti ±3g/m3pri okolitej teplote T<40°C, rozsah 0 až 400g/m3
Presnosť a rozsah výstupu mernej vlhkosti ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 550g/kg
Presnosť a rozsah výstupu zmiešavaného pomeru ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 995g/kg
Presnosť a rozsah výstupu špecifickej entalpie ±3kJ/kg pri okolitej teplote T<25°C, rozsah 0 až 995kJ/kg
Presnosť a rozsah atmosferického tlaku ±1,3hPa pri teplote 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Zobrazovanie a výstup tlaku v týchto jednotkách hPa, kPa, mbar, mm/Hg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača vlhkosti -30 až +105°C
Rozsah prevádzkovej teploty -30 až +80°C
Rozsah prevádzkovej teploty LCD čitateľný do +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnúť
Napájanie 9 ÷ 30V DC, odber max. 250mA
pre napájanie z Ethernetu je nutný akýkoľvek PoE splitter napr. DWL-P50 od spoločnosti D-link
Napájací konektor súosý, priemer 5,5 x 2,1mm
Krytie IP30 elektronika so svorkami
IP40 senzory relatívnej vlhkosti a teploty
Krytie - snímače merania atmosferického tlaku IP54 elektronika so svorkami
IP40 senzory snímania atmosferického tlaku
Filtračná schopnosť filtra 0,025 mm
Pripojenie LAN konektor RJ-45
Rozmery 89 x 73 x 39,5mm

Prehľad typov
Typ
Meraná veličina
Rozsah teploty
Popis
T2514
atmosferický tlak
600 až 1100hPa
presnosť ±1,3hPa pri 23°C
Barometer - meranie tlaku prepočítaného na hladinu mora s nastavením korekcie na nadmorskú výšku.
T3511
teplota
vlhkosť
-30 až +105°C
Teplomer-vlhkomer - sonda na kábli 1m. Je možné dodať s káblom sondy dĺžky 2m a 4m.
T4511
teplota
-200 až +600°C
Prevodník teploty, pre sondy s Pt1000 (je nutné objednať zvlášť)
T7511
teplota
vhkosť
atmosferický tlak
-30 až +105°C
600 až 1100hPa
presnosť ±1,3hPa pri 23°C
Teplomer-vlhkomer-barometer - sonda na kábli 1m. Je možné dodať s káblom sondy dĺžky 2m a 4m. Barometer umožňuje meranie tlaku prepočítaného na hladinu mora s nastavením korekcie na nadmorskú výšku.

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Súčasťou dodávky všetkých snímačov je kalibračný list od výrobcu s deklarovanými metrologickými náväznosťami etalónov vychádza z požiadavok noriem EN ISO/IEC 17025.

Príslušenstvo za príplatok:
F5200 - šedá náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
F5200B - čierna náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
PP4 - plochá kruhová príruba z plastu pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení napr.: do VZT kanálu
PP90 - pravouhlá nerezová príruba pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení na stenu
SP004 - plastová priechodka pre priamu montáž sondy vlhkosti do otvoru s priemerom 29mm v stene s hrúbkou 5mm
A1515 - napájací adaptér 230V/12V DC pre ethernetové snímače a prevodníky s konektorom
MD046 - nerezová nádobka pre kalibráciu vlhkosti
HM023 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 10% s piatimi aplikačnými poduškami
HM024 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 80% s piatimi aplikačnými poduškami

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |