| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

:katalógový list Snímače teploty a vlhkosti - rad PHM

:snímače PHMSnímače sú určené pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu bez agresívnych prímesí v klimatizačných kanáloch, exteriéroch a interiéroch bez zvýšených estetických nárokov na dizajn. Merané hodnoty sú vyhodnocované procesorom, ktorý namerané dáta vysiela nadradenému systému. Komunikácia s nadradeným systémom je vedená po linke RS485 protokolom Modbus RTU. Vlastný senzor teploty a vlhkosti sa nachádza v plastovej ABS stopke, ktorá je ukončená prachovým filtrom. Elektronika je umiestnená na plošnom spoji vnútri plastovej hlavice z polykarbonátu šedej farby a môže byť doplnená o LCD, zobrazujúci aktuálne merané hodnoty. Prevádzkovým podmienkam vyhovuje bežné chemicky neagresívne prostredie, kde snímače nevyžadujú obsluhu, iba je vhodné pravidelne čistiť prachové filtre umiestené v odnímateľnej plastovej koncovke snímača. Snímače sa štandardne dodávajú ako priechodzia verzia s dvomi priechodkami. Iba snímače objednané ako koncové, typ PHM1x/K, sú osadené len jednou priechodkou. Konfigurácia zariadenia sa vykonáva pomocou PC cez štandardné USB rozhranie.
Snímače sa pre inštalovanie do vzduchotecnických kanálov vyrábajú vdĺžkach 180mm resp. 240mm.
Protokol Modbus RTU s voliteľnou prenosovou rýchlosťou 1200 – 57600 Bd, 8 bitov, bez parity, 1 stop bit, linka RS485, prevádzka half-duplex.
Elektrické pripojenie vodičov sa vykoná na svorkovnici, ktorá je prístupná po uvoľnení rýchloupínacích skrutiek ich stlačením a pootočením o 90° a následným odňatím veka hlavice. Signálové svorky A a B na snímači sa pripoja na sériovou linku podľa zásad pripojovania zariadení na sériovej linke RS485. Použitie prípojok A, B, ZAK sa riadi všeobecnými zásadami pre komunikáciu po linke RS485 (Pozn.: V koncových bodoch linky RS485 je vhodné prípojkou ZAK. pripojiť ukončovací odpor!). Pre napájanie snímačov je možné použiť jeden napájací zdroj DC10÷30 V, napájacie napätie sa pripojí na svorky označené Ucc a GND. Snímače sa odporúča navzájom prepojiť vhodným tieneným káblom s točenými vodičmi (dual twisted pair), v ktorom budú vedené dátové signály a napájanie. Tienenie káblu sa musí prepojiť medzi jednotlivými úsekmi vedenia a iba v rozvádzači sa pripojí na najnižší potenciál (svorka PE). Nasadením veka a zaskrutkovaním rýchloupínacích skrutiek ich opätovným stlačením a pootočením späť o 90° je montáž ukončená a snímač je pripravený k prevádzka. Otvory pre pripevnenie na stenu alebo inú podložku sú prístupné po odskrutkovaní veka škatuľky.

Základné technické údaje
Napájacie napätie (Ucc) 10 až 30V DC
Príkon max. 0,5W
Rozlíšenie teplota: 0,1°C, vlhkosť: 0,1% RH
Typ použitého snímača SHT21
Maximálna chyba merania teploty ±0,5°C (20 až 40°C), ±1°C (0 až 60°C)
Presnosť a rozsah výstupu meranej vlhkosti ±3% (20 až 80% RH)
Komunikácia RS485, protokol ModBus RTU, 8 bitov, 1 stop bit, bez parity
Komunikačná rýchlosť 1200 až 57600 Bd
Vstupná impedancia prijímača RS485 min. 96kΩ typ.150kΩ
Maximálny počet snímačov na linke 254
Galvanické oddelenie RS485 áno, < 50V
Rozsah pracovnej teploty snímacej časti maximálna 80°C
Rozsah pracovnej teploty elektroniky -30 až +60°C
Rozsah skladovacej teploty / relatívnej vlhkosti -20 až 60°C / 20 až 80% RH
Krytie obalu / senzoru IP65
Typ svorkovnice COB (vodiče max. 1,5mm2)
Vývodka / maximálny priemer kábla PG9 / 8mm
Konfiguračný program USB_SET; freeware; www.regmet.cz
FW upgrade program USB_BOOT; freeware; www.regmet.cz

Prehľad typov
Typ
Možnosť zobrazenia
Prevedenie
PHM11N
bez LCD
vonkajšie resp. interiérové
PHM11D
LCD
vonkajšie resp. interiérové
PHM12N-L1
bez LCD
do vzduchotechnického potrubia [L1=180mm resp. 240mm]
PHM12D-L1
LCD
do vzduchotechnického potrubia [L1=180mm resp. 240mm]
PHM18-N
bez LCD
s káblovým snímačom
PHM18-D
LCD
s káblovým snímačom

 

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |