| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

:katalógový list Snímače teploty a vlhkosti - rad PHV

:snímače PHVSnímače sú určené pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu bez agresívnych prímesí v klimatizačných kanáloch, exteriéroch a interiéroch bez zvýšených estetických nárokov na dizajn. Výstupom je napäťový alebo prúdový signál plno konfigurovateľný v rozsahu 0 ÷10V alebo 0 ÷ 20mA. Poprípade je možná kombinácia aktívneho napäťového alebo prúdového výstupu pre meranie vlhkosti a pasívneho odporového výstupu pre meranie teploty (Pt100,Pt1000,Ni1000,NTC...).
Vlastný senzor teploty a vlhkosti sa nachádza v plastovej ABS stopke, ktorá je ukončená prachovým filtrom. Elektronika je umiestnená na plošnom spoji vnútri plastovej hlavice z polykarbonátu šedej farby a môže byť doplnená o LCD, zobrazujúci aktuálne merané hodnoty. Súčasťou snímaču do vzduchotechniky je plastový stredový držiak slúžiaci k uchyteniu snímača na stenu vzduchotechnického kanálu. Prevádzkovým podmienkam vyhovuje bežné chemicky neagresívne prostredie, kde snímače nevyžadujú obsluhu, iba je vhodné pravidelne čistiť prachové filtre umiestené v odnímateľnej plastovej koncovke snímača. Konfigurácia zariadenia sa vykonáva pripojením snímača štandardným káblom typu USB mini B do PC so systémom Windows pomocou freeware aplikácie USB_SET.

Po uvoľnení rýchloupínacích skrutiek ich stlačením a pootočením o 90°sa odoberie veko hlavice. Cez vývodku sa zapojí do svorkovnice prívodný kábel doporučeného prierezu a priemeru. Nasadením veka a zaskrutkovaním rýchloupínacích skrutiek ich opätovným stlačením a pootočením späť o 90° je montáž ukončená a snímač je pripravený k prevádzke. V prípade typu PHV111 sa škatuľka priskrutkuje pomocou dvoch priložených skrutiek 3 x 30 na stenu alebo inou podložku snímačom smerom dole. V exteriéroch je nutné zamedziť vhodným umiestnením priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov napríklad montážou pod striešku.

Základné technické údaje
Napájacie napätie (Ucc) 10 až 30V DC
Maximálny odber bez zaťaženia výstupov 15mA
Maximálny odber so zaťaženými výstupmi 55mA (OUT_1=20mA, OUT_2=20mA)
Rozlíšenie teplota: 0,1°C, vlhkosť: 0,1% RH
Typ použitého snímača SHT21
Maximálna chyba merania teploty ±0,5°C (20 až 40°C), ±1°C (0 až 60°C)
Presnosť a rozsah výstupu meranej vlhkosti ±3% (20 až 80% RH)
Zaťažovacia impedancia napäťových výstupov > 50kΩ
Zaťažovacia impedancia prúdových výstupov < (Ucc-13) x 50 [Ω]
Rozsah pracovnej teploty snímacej časti maximálna 80°C
Rozsah pracovnej teploty elektroniky -30 až +60°C
Rozsah skladovacej teploty / relatívnej vlhkosti -20 až 60°C / 20 až 80% RH
Krytie obalu / senzoru IP65
Typ svorkovnice COB (vodiče max. 1,5mm2)
Vývodka / maximálny priemer kábla PG9 / 8mm
Konfiguračný program USB_SET; freeware; www.regmet.cz
FW upgrade program USB_BOOT; freeware; www.regmet.cz

Prehľad typov
Typy výstupov
vlhkosť = prúdový / napäťový
teplota = prúdový / napäťový
vlhkosť = prúdový / napäťový
teplota = odporový snímač
Možnosť zobrazenia
bez LCD
s LCD
bez LCD
s LCD
vonkajšie / interiérové
PHV111-N
PHV111-D
PHV111-N-x
PHV111-D-x
do vzduchotechnického potrubia [180mm resp. 240mmm]
PHV12-N-L1
PHV12-D-L1
PHV12-N-x-L1
PHV12-D-x-L1
s káblovým snímačom
PHV18-N
PHV18-D
PHV18-N-x
PHV18-D-x
písmeno x je pri objednávke nahradené typom odporového snímača:
Pt1000/3850 ppm - P
Pt1000/3850ppm - PA
Ni1000/6810ppm - S
Ni1000/5000ppm - L
Ni891/6371ppm - J
NTC 20kΩ - H

 

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |