| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače teploty a relatívnej vlhkosti

Kombinované snímače teploty a relatívnej vlhkosti ako i snímače vlhkosti sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú teplotu a relatívnu vlhkost na elektrický signál.

Hlavné oblasti použitia - kontrola a riadenie vlhkosti pre:

  • sklady potravín, liečív, surovín
  • kontrolu vykurovania, ventilácie, chladenia
  • výrobné technológie
  • klimatizačné kanály
  • múzea, archívy, galérie
  • priestory pre potravinársku výrobu
  • tehelne
  • metrologické stanoviská

Snímače relatívnej vlhkosti, teploty a rosného bodu s napäťovým výstupom 0÷10V

:snímače RS485Programovateľné snímače vlhkosti a teploty vzduchu sú vybavené senzorami relatívnej vlhkosti a teploty. Merané veličiny sú ďalej prepočítavané na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu. Snímače s napäťovým výstupom 0-10V pre dvojvodičové pripojenie sú dodávané v priestorovom, kanálovom, tyčovom vyhotovení a so sondou vlhkosti a teploty na kábli. Model T0211 má sondu T+RV konštruovanú do tlakového prostredia do 25 Bar.
Snímač sa skladá z elektroniky s mikroprocesorom v odolnej plastové skrinke s pripojovacou svorkovnicou a čidla vlhkosti v kryte. Snímače sú v ponuke aj v kombinovanom vyhotovení snímačov teploty a vlhkosti s dvomi galvanicky oddelenými výstupmi 0 až 10V. Priradenie výstupov a výstupný rozsah meraných veličín sú nastaviteľné užívateľom. Výhodou je veliký dvojriadkový displej pre súčasné zobrazovanie teploty a relatívnej vlhkosti alebo ďalšieho vyjadrenia vlhkosti. Displej je možné vypnúť. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnú kompenzáciu čidla vlhkosti a signalizáciu poruchových stavov. Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údaje, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí .Základné technické údaje
Rozsah meranej relatívnej vlhkosti 0 až 100 %
Presnosť merania relatívnej vlhkosti ± 2,5 % v rozsahu 5 až 95 % pri 23°C
Presnosť výstupu teploty ± 0,4°C, od -30 ÷ +100°C, ± 0,4°C nad +100°C
Presnosť výstupu merania teploty rosného bodu ±1,5°C pri okolitej teplote < 25°C a RV > 30%, rozsah -60 až +80°C
Presnosť a rozsah výstupu absolútnej vlhkosti ±3g/m3pri okolitej teplote T<40°C, rozsah 0 až 400g/m3
Presnosť a rozsah výstupu mernej vlhkosti ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 550g/kg
Presnosť a rozsah výstupu zmiešavaného pomeru ±2g/kg pri okolitej teplote T<35°C, rozsah 0 až 995g/kg
Presnosť a rozsah výstupu špecifickej entalpie ±3kJ/kg pri okolitej teplote T<25°C, rozsah 0 až 995kJ/kg
Rozsah prevádzkovej teploty hlavice s elektronikou -30 až +80°C
Rozsah prevádzkovej teploty LCD čitateľný do +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnúť
Napájanie 15 ÷ 30V DC, odber max. 20mA
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača RV -30 až +125°C
Napäťové výstupy - dvojvodičové pripojenie 0 ÷ 10V, dvojvýstupové snímače nie sú galvanicky oddelené,
majú spoločnú zem
Priradenie vstupov a výstupný rozsah meraných veličín nastaviteľný užívateľom
Krytie hlavice s elektronikou a svorkami IP65 elektronika so svorkami
IP40 senzory relatívnej vlhkosti a teploty
Filtračná schopnosť filtra zo sintrovaného bronzu 0,025 mm

Prehľad typov
Typ
Meraná veličina
Rozsah teploty
Dĺžka stonky
Popis
T0210
teplota
vlhkosť
-30 až +80°C
75mm
Teplomer-vlhkomer priestorový vonkajší aj vnútorný.
T0213
teplota
vlhkosť
teplota rosného bodu
-30 až +125°C
150mm
Teplomer-vlhkomer do vzduchotechnického potrubia
T0213D
teplota
vlhkosť
teplota rosného bodu
-30 až +125°C
150mm
Teplomer-vlhkomer do vzduchotechnického potrubia
T0211
teplota
vlhkosť
teplota rosného bodu
-30 až +105°C
sonda 1, 2, 4m
Teplomer-vlhkomer - sonda s priemerom 18mm,
dĺžka 90mm
T0211P
teplota
vlhkosť
-30 až +105°C
sonda 1, 2, 4m
Teplomer-vlhkomer - sonda s priemerom 18mm,
dĺžka 110mm, tlakové prostredie do 20bar

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Súčasťou dodávky všetkých snímačov je kalibračný list od výrobcu s deklarovanými metrologickými náväznosťami etalónov vychádza z požiadavok noriem EN ISO/IEC 17025.

Príslušenstvo za príplatok:
F5200 - šedá náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
F5200B - čierna náhradná výmenná krytka snímačov - filter vzduchu s nerezovou tkaninou, filtračná schopnosť 0,025mm
F0000 – náhradná výmenná krytka snímačov – filter vzduchu zo sintrovaného bronzu
PP4 - plochá kruhová príruba z plastu pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení napr.: do VZT kanálu
PP90 - pravouhlá nerezová príruba pre montáž snímačov v kanálovom a tyčovom vyhotovení na stenu
SP004 - plastová priechodka pre priamu montáž sondy vlhkosti do otvoru s priemerom 29mm v stene s hrúbkou 5mm
A1510 - napájací adaptér 230V/12V DC pre snímače a prevodníky so sériovým výstupom pre pripojenie do svoriek
MD036 - samolepiaci Dual Lock - priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu skrinky snímača
MD046
- nerezová nádobka pre kalibráciu vlhkosti
HM023 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 10% s piatimi aplikačnými poduškami
HM024 - sada 5 náplní na jedno použitie so štandardom vlhkosti 80% s piatimi aplikačnými poduškami

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |