| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Membránové oddeľovače

:oddeľovačeMembránové oddeľovače slúžia k meraniu tlaku kvapalín a plynov, ak sa nesmie pripustiť, aby merané médium vniklo do meracieho ústrojenstva alebo prevodníka. Uvedená potreba nastáva tam, kde sa vyskytujú: - silne viskózne kvapaliny - tekutiny s pevnými časticami, sedimentujúce kaly - horúce tekutiny, ktoré tuhnú alebo kryštalizujú pri poklese teploty - agresívne tekutiny - požiadavky na dokonalé prečistenie systému.
Oddeľovacie membrány sú zhotovené z nerezu STN 17249 alebo 17347 (DIN 1.4571) hrúbky 0.025; 0.05 alebo 0.1 mm. Membrána môže byť opatrená teflonovou ochrannou vrstvou. V zvláštnych prípadoch sa používa membrána z iného materiálu (Tantal, Hateloy a iné). Kovová membrána je k telesu oddeľovača privarená laserom. Internou kvapalinou je silikónový olej alebo jedlý olej. Pre teploty nad 200°C sa používajú špeciálne druhy olejov. Zaplnenie vnútorných priestorov oddeľovača a prevodníka sa vykonáva vo vákuu tak, aby celý objem bol dokonale odplynený a aby počas prevádzky v internej kvapaline nevznikali bubliny. Prevodník či manometer môže byť k oddeľovaču upevnený buď priamo alebo je pripojený prostredníctvom kapiláry. Ak je potrebné zabrániť prenosu tepla z oddeľovacieho členu do prevodníka či manometru, je prístroj k oddeľovaču upevnený pomocou chladiča a tlak sa do neho prenáša kapilárou. Zvláštnou úpravou membránového oddeľovača sa dá dosiahnuť veľmi účinného a spoľahlivého tlmenia tlakových rázov. Oproti bežným tlmičom v internej kvapaline nemôže dôjsť k upchatiu škrtiacich kanálikov vinou nečistôt v meranom médiu. Pri aplikácii s médiom, ktoré je abrazívne alebo v ktorom víria ťažké častice, sa doplňuje nerezová membrána ochrannou membránou zhotovenou z pryže.
Podľa typu vyhotovenia sú membránové oddeľovače rozdelené:
 • kombi - K
 • prírubové - P
 • sendvičové - S
 • tubusové s prírubou - U
 • potravinárske -M, C, V
 • papierenské - Z
 • závitové - F

 • :katalógový list Membránový oddeľovač typ TUBUSOVÝ S PRÍRUBOU - U

  Membránový oddeľovač typ TUBUSOVÝ S PRÍRUBOU - U
  Pripojenie
  príruba
  DN
  50, 80, 100, 125
  Norma
  DIN 2501, STN 13 1160
  PN max.
  4MPa
  Teleso
  nerez STN 17240 alebo STN 17 348
  Membrána
  tl. 0,025mm, 0,05mm, 0,1mm
  materiál nerez, Tantal, Hasteloy, popr. s ochannou vrstvou PTFE
  Použitie
  ku kompletácii so snímačom a tlakomerom,
  špeciálne pre silnostenné alebo izolované dvojité steny nádrží
  Ďalšie vyhotovenie
  tiež s kapilárou
  Rozsahy
  0÷2,5kPa, 0÷4MPa
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |