| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Membránové oddeľovače

:oddeľovačeMembránové oddeľovače slúžia k meraniu tlaku kvapalín a plynov, ak sa nesmie pripustiť, aby merané médium vniklo do meracieho ústrojenstva alebo prevodníka. Uvedená potreba nastáva tam, kde sa vyskytujú: - silne viskózne kvapaliny - tekutiny s pevnými časticami, sedimentujúce kaly - horúce tekutiny, ktoré tuhnú alebo kryštalizujú pri poklese teploty - agresívne tekutiny - požiadavky na dokonalé prečistenie systému.
Oddeľovacie membrány sú zhotovené z nerezu STN 17249 alebo 17347 (DIN 1.4571) hrúbky 0.025; 0.05 alebo 0.1 mm. Membrána môže byť opatrená teflonovou ochrannou vrstvou. V zvláštnych prípadoch sa používa membrána z iného materiálu (Tantal, Hateloy a iné). Kovová membrána je k telesu oddeľovača privarená laserom. Internou kvapalinou je silikónový olej alebo jedlý olej. Pre teploty nad 200°C sa používajú špeciálne druhy olejov. Zaplnenie vnútorných priestorov oddeľovača a prevodníka sa vykonáva vo vákuu tak, aby celý objem bol dokonale odplynený a aby počas prevádzky v internej kvapaline nevznikali bubliny. Prevodník či manometer môže byť k oddeľovaču upevnený buď priamo alebo je pripojený prostredníctvom kapiláry. Ak je potrebné zabrániť prenosu tepla z oddeľovacieho členu do prevodníka či manometru, je prístroj k oddeľovaču upevnený pomocou chladiča a tlak sa do neho prenáša kapilárou. Zvláštnou úpravou membránového oddeľovača sa dá dosiahnuť veľmi účinného a spoľahlivého tlmenia tlakových rázov. Oproti bežným tlmičom v internej kvapaline nemôže dôjsť k upchatiu škrtiacich kanálikov vinou nečistôt v meranom médiu. Pri aplikácii s médiom, ktoré je abrazívne alebo v ktorom víria ťažké častice, sa doplňuje nerezová membrána ochrannou membránou zhotovenou z pryže.
Podľa typu vyhotovenia sú membránové oddeľovače rozdelené:
 • kombi - K
 • prírubové - P
 • sendvičové - S
 • tubusové s prírubou - U
 • potravinárske -M, C, V
 • papierenské - Z
 • závitové - F

 • :katalógový list Membránový oddeľovač typ ZÁVITOVÝ - F

  Membránový oddeľovač typ ZÁVITOVÝ -F
  Pripojenie
  závitový čap
  DN
  G1/2"...G2, M20x1,5
  PN max.
  60MPa
  Teleso
  nerez STN 17240 alebo STN 17 348
  Membrána
  tl. 0,025mm, 0,05mm, 0,1mm
  materiál nerez, Tantal, Hasteloy, popr. s ochannou vrstvou PTFE
  Použitie
  ku kompletizácii so snímačom a tlakomerom,
  špeciálne pre vyššie tlaky zvlášť v chémii a v priemysle lakov
  Ďalšie vyhotovenie
  otočné vyhotovenie
  Rozsahy
  0÷1,6MPa, 0÷60MPa
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |