| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetky Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:
 • pneumatické zariadenia
 • technologické procesy
 • pracovné stroje, hydraulika, lisy
 • skušobné zariadenia
 • obecné meranie tlaku

:katalógový list Diferenčné snímače tlaku typ 984.3x

:DMK331

Piezorezistívny tlakový snímač prevádza mechanickú veličinu na elektrický signál. Výstupný signál môže byť buď 4 ... 20 mA alebo 0 ... 10 V. Snímač môže byť zároveň vybavený spínacím kontaktom ( otvorený kolektor - NPN ). Snímač môže byť napájaný 16 až 32 V DC alebo 18 až 30 V AC (len trojvodičová verzia zapojenia ) Snímač sa pripojuje do elektrického obvodu pomocou svoriek, ktoré sú umiestnené pod plastovým priehľadným krytom, do ktorého je zapustená kábelová priechodka PG11. V snímači sa nachádzajú potenciometre na nastavenie nuly, rozsahu a úrovne zopnutia.


Diferenčné tlakové snímače radu 984 sú určené na meranie diferenčného tlaku, pretlaku a podtlaku plynných, neagresívnych médii.
 • s displejom alebo bez displeja
 • so spínacím polovodičovým kontaktom
 • napäťový alebo prúdový výstupný signál
 •  

  Základné technické údaje
  Rozsahy od 0÷100Pa do 0÷250kPa
  Výstupný sinál 4÷20mA: dvojvodič
  4÷20mA: trojvodič, spínací prvok, LED displej
  0÷10V (max. 10mA): trojvodič, spínací prvok, LED displej
  Spínací kontakt elektronický kontakt-NPN-otvorený kolektor, 100mA max. 35V DC
  LED dsplej 3,5 miestny, červený LED
  Merané médium vzduch a neagresívne plyny
  Chyba linearity 1% z rozsahu (vrátane hysterézie)
  Prevádzková teplota 0÷50°C
  Polohová teplota -10÷70°C
  Dlhodobá stabilita typ. 0,5% z rozsahu /rok
  Opakovateľnosť 0,2% z rozsahu
  Závislosť na polohe 0,02% z rozsahu
  Vlhkosť 0÷95% relatívna, nekondenzovaná
  Odozva 10ms
  Procesné pripojenie trubička ø6mm pre pripojenie hadičky
  Elektrické pripojenie skrutková svorkovnica pre vodiče do 1,5mm2
  Upevnenie pomocou skrutiek (na konzole 6401, 6402)
  Rozmer krytu cca ø85x58mm
  Váha cca 130g
  Krytie s krytom/bez krytu IP54/IP00

  Typ Rozsah Max. tlak Deštrukčný tlak Teplotná chyba
  984.31 0÷100Pa 25kPa 50kPa 5% z rozsahu
  984.32 0÷250Pa 25kPa 50kPa 5% z rozsahu
  984.33 0÷500Pa 25kPa 50kPa 5% z rozsahu
  984.34 0÷1kPa 25kPa 50kPa 2,5% z rozsahu
  984.35 0÷2,5kPa 30kPa 75kPa 1% z rozsahu
  984.36 0÷5kPa 75kPa 100kPa 1% z rozsahu
  984.37 0÷10kPa 100kPa 200kPa 1% z rozsahu
  984.38 0÷25kPa 100kPa 200kPa 1% z rozsahu
  984.39 0÷50kPa 100kPa 200kPa 1% z rozsahu
  984.3A 0÷100kPa 300kPa 500kPa 1% z rozsahu
  984.3B 0÷250kPa 1,2MPa 2MPa 1% z rozsahu

  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |