| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku tlakovej diferencie

Snímače diferenčného tlaku sú určené k snímaniu pretlaku, podtlaku a tlakovej diferencie plynov a kvapalín neagresívnych voči korozuvzdornej ocele STN 17 027. Tieto snímače sú vhodné najmä pre meranie malých tlakových diferencii vo vzduchotechnike, v technike životného prostredia a vo vykurovacej a klimatizačnej technike. Používajú sa napr. k meraniu objemových prietokov pomocou rýchlostných sond, k zisťovaniu komínových ťahov a k indikácii prevádzkových stavov v odsávacích a filtračných systémoch. Jedná sa o výrobok, ktorý nájde využitie ako v systémoch priemyselnej automatizácie, tak i pri laboratórnom meraní.


:katalógový list Snímače diferenčného tlaku BHV 5355

:BHV5355Snímače BHV 5355 sú určené k snímaniu pretlaku, podtlaku a tlakovej diferencie plynov a kvapalín neagresívnych voči korozuvzdornej ocele STN 17 027. Tieto snímače sú vhodné najmä pre meranie malých tlakových diferencii vo vzduchotechnike, v technike životného prostredia a vo vykurovacej a klimatizačnej technike.
Používajú sa napr. k meraniu objemových prietokov pomocou rýchlostných sond, k zisťovaniu komínových ťahov a k indikácii prevádzkových stavov v odsávacích a filtračných systémoch. Jedná sa o výrobok, ktorý nájde využitie ako v systémoch priemyselnej automatizácie, tak i pri laboratórnom meraní.
Základným prvkom snímača je tlakový senzor typu BHV 53 s kovovou meracou membránou. Nepatrná výchylka membrány sa sníma pomocou indukčného snímacieho systému s dvoma cievka v polmostovom diferenciálnom zapojení. Snímací systém senzoru je pripojený na vstup striedavého meracieho zosilňovača s nosným kmitočtom 5 kHz, z ktorého je tiež napájaný. Tlakový senzor a merací zosilňovač tvorí jeden kompaktný celok, ktorý obsahuje prvky pre nastavenie začiatku a konca meracieho rozsahu.
Snímač sa napája 15 až 32 V DC a jeho výstupným signálom je 4 až 20 mA (resp. 0 až 20 mA, prípadne inverzný signál 20 až 4 mA
DC) alebo 0 až 5 V(resp. –5 až +5 V DC). Snímač je zabudovaný v škatuľke z plastu ABS ( po dohode polykarbonát) alebo z hliníkovej zliatiny. Škatuľka je osadená kabelovou vývodkou alebo konektorom, hliníková škatuľka je len s konektorom.


Základné technické údaje
Menovitý rozsah [kPa] 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, ....600, iný rozsah na požiadanie
Výstupný signál prúdový: 0÷20mA, 4÷20mA, 20÷4mA; Rz ≤ 500Ohm
napäťový: 0÷+5V, -5÷+5V; Rz ≥1000Ohm
Napájanie 12÷32V DC/ 35mA
Preťažiteľnosť 200 krát, maximálne do 600kPa
Maximálny statický tlak 600kPa, zvláštny požiadavok 2MPa
Nelinearita ≤ 0,5%FS; zvláštny požiadavok ≤ 0,25%FS
Hysterézia ≤ 0,15FS
Reprodukovateľnosť ≤ 0,1%FS
Vplyv teploty na citlivosť a posunutie nuly ≤ ±0,3%FS/10°C, pre rozsahy do 900Pa ≤ ±0,5%FS/10°C
zvláštny požiadavok ≤ ±0,2%FS/10°C
Krytie IP65
Pracovná teplota prostredia -5÷55°C, zvláštny požiadavok -20÷65°C
Skladovacia teplota -25°80°
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |