| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku tlakovej diferencie

Snímače diferenčného tlaku sú určené k snímaniu pretlaku, podtlaku a tlakovej diferencie plynov a kvapalín neagresívnych voči korozuvzdornej ocele STN 17 027. Tieto snímače sú vhodné najmä pre meranie malých tlakových diferencii vo vzduchotechnike, v technike životného prostredia a vo vykurovacej a klimatizačnej technike. Používajú sa napr. k meraniu objemových prietokov pomocou rýchlostných sond, k zisťovaniu komínových ťahov a k indikácii prevádzkových stavov v odsávacích a filtračných systémoch. Jedná sa o výrobok, ktorý nájde využitie ako v systémoch priemyselnej automatizácie, tak i pri laboratórnom meraní.


:katalógový list Snímač tlaku pre vzduchové a vodné aplikácie MBS 1900

:MBS1900Snímač tlaku MBS 1900 je určený pre použitie vo vzduchových a vodných aplikáciach, ako sú pomocné čerpadlá a vzduchové kompresory.
Rada poloflexibilných snímačov tlaku zahrňuje snímače s rôznymi výstupnými signálmi, verzia pre meranie absolútneho alebo manometrického (relatívneho) tlaku, rozsah merania od 0 ÷ 4 až po 0 ÷ 25 barov a široký rozsah tlakových, a elektrických pripojení.
Púzdro je vyrobené z nerezovej oceli AISI 316L.

 Základné technické údaje
Menovitý rozsah bar: 4, 6, 10, 16, 25, -15
psi: 100, 200, 250, 300
Výstupný signál ( s ochranou proti skratovaniu) prúdový: 4÷20mA; pomerový (10-90% napájacieho napätia)
Napájanie ( s ochranou proti zmene polarity) prúdový: 9÷28V DC; pomerový: 5V ± 10% odber ≤ 5 mA
Závislosť zaťaženia na napäjacom napätí ≤ 0,1%FS / 10V
Presnosť (pri 20°C) vrátane nelinearity, hysterézie a opoakovateľnosti ≤ 0,1%FS
Nelinearita BFSL (zhoda) ≤ ±0,5% FS
Hysterézia a opakovateľnosť ≤ ±0,1 FS
Nulový bod teplotného posunu typ: ≤ ± 0,1% FS/10K, max: ≤ ± 0,2% FS/10K
Celkové chybové pásmo vo vnútri kompenzovaného teplotného rozsahu typ: ≤ ± 3,0%
Doba odozvy < 4ms
Teplotný rozsah snímača 0 ÷ 80°C
Maximálna teplota média 110 - (0,35x teplota prostredia)
Rozsah teploty prostredia - 20 ÷ 80°C
Krytie IP65 resp. IP67 podľa konektoru
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |