| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku tlakovej diferencie

Snímače diferenčného tlaku sú určené k snímaniu pretlaku, podtlaku a tlakovej diferencie plynov a kvapalín neagresívnych voči korozuvzdornej ocele STN 17 027. Tieto snímače sú vhodné najmä pre meranie malých tlakových diferencii vo vzduchotechnike, v technike životného prostredia a vo vykurovacej a klimatizačnej technike. Používajú sa napr. k meraniu objemových prietokov pomocou rýchlostných sond, k zisťovaniu komínových ťahov a k indikácii prevádzkových stavov v odsávacích a filtračných systémoch. Jedná sa o výrobok, ktorý nájde využitie ako v systémoch priemyselnej automatizácie, tak i pri laboratórnom meraní.


:katalógový list Snímač tlaku pre všeobecné priemyslové aplikácie MBS 3000 a MBS 3050

:MBS3000Kompaktný snímač tlaku MBS 3000 je určený k použitiu takmer akomkoľvek prostrediu.
Ponúka spoľahlivé meranie tlaku aj v náročných podmienkách.
Kompaktný robustný snímač tlaku MBS 3050 s integrovaným tlmičom nárazov je vhodný pre použite, kde sa prejavujú kavitácie a špičkové nárasty tlaku.
Ponúka spoľahlivé meranie tlaku i v náročných prevádzkových podmienkách.
Rada flexibilných snímačov tlaku zahrňuje verzie pre meranie absolútneho alebo manometrického (relatívneho) tlaku s rozsahom merania od 0 ÷ 1 až po 0 ÷ 600 barov.
K dispozícii je široká škála tlakových, a elektrických pripojení.
Vynikajúca odolnosť proti vibráciam, robustná konštrukcia, ochrana podľa smernice EMC/EMI.

 


Základné technické údaje
Menovitý rozsah [bar] 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600
Výstupný signál ( s ochranou proti skratovaniu) prúdový: 4÷20mA napäťový: 0-5V; 1-5V; 1-6V 0-10V; 1-10V
Napájanie ( s ochranou proti zmene polarity) 9÷32V 9-30V 15-30V
Spotreba - ≤ 5mA ≤ 8mA
Závislosť zaťaženia na napäjacom napätí ≤ 0,1%FS / 10V
Obmedzenie prúdu 28mA - -
Nelinearita BFSL (zhoda) ≤ ±0,2% FS
Hysterézia a opakovateľnosť ≤ ±0,1 FS
Nulový bod teplotného posunu typ: ≤ ± 0,1% FS/10K, max: ≤ ± 0,2% FS/10K
Posun (rozsah) tepelnej citlivosti typ: ≤ ± 0,1% FS/10K, max: ≤ ± 0,2% FS/10K
Doba odozvy kvapaliny < 4ms, vzduch a plyny (MBS 3050) < 35ms
Teplotný rozsah snímača -40 ÷ 85°C , ATEX Zóna 2 10÷85°C
Maximálna teplota média 115 - (0,35x teplota prostredia)
Rozsah teploty prostredia - 50 ÷ 85°C
Krytie IP65 resp. IP67 podľa konektora
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |