| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímače tlaku s keramickou meracou membránou série A

:séria A Snímač tlaku s keramickou membránou je určený pre meranie relatívneho pretlaku i podtlaku (voči atmosfére) v kvapalných a plynných médiách. Vďaka zvolenej konštrukcii a použitým materiálom je možno merať tlak i v médiách agresívneho charakteru. Toto spolu so štandardnými prúdovými výstupmi ich predurčuje k širokému použitiu v strojárenstve, chemickom priemysle, energetike, vykurovacích systémoch, poľnohospodárstve atď.

Snímač je štandardne montovaný do puzdra z vysoko odolnej nerezovej oceli triedy 17348, prípadne z mosadze. Pripojovací manometrový závit G 1/2“, variant M20x1.5, je podľa DIN 16288. Zvláštnym variantom puzdra je riešenie s čelnou membránou pre meranie viskóznych, málo tekutých či veľmi znečistených médií. Výhodou tohto vyhotovenia je ľahká možnosť vyčistenia priestoru meracej membrány od zbytkov meranej látky. Toto vyhotovenie sa tiež vyznačuje lepšou dynamickou odozvou a možno ho tiež doporučiť pre meranie rýchlych tlakových rázov. Plášť puzdra je vyrobený z nerezovej oceli triedy 17245. Do puzdra je zabudovaný senzor tlaku s keramickou membránou. Senzor je v puzdre tesnený pomocou O-krúžku z materiálu FPM (Viton). Na membráne je technológiou tenkej vrstvy vytvorený snímací odporový mostík, ktorý pracuje na piezorezistívnom princípe, jeho základné parametre sú v priebehu výroby dostavované laserovým lúčom. Pri vhodnom napájaní sa na jeho výstupe objaví signál úmerný tlaku priloženého média. Tento signál je zosilnený, skompenzovaný, skalibrovaný výstupnou elektronikou, ktorá je realizovaná špeciálnym hybridným obvodom. Snímače sa vyrábajú s prúdovými výstupmi 4 - 20 mA (dvojvodič), 0 - 20 mA (trojvodič) a 0 – 10 V (trojvodič). Pre prevádzku snímača je doporučené jednosmerné napájacie napätie 24 V, spoľahlivo však pracuje v rozsahu 16 až 36 V. Nevyžaduje tiež žiadnu mimoriadnu stabilizáciu napájacieho napätia a je chránený proti jeho prepólovaniu. Pri kalibrácii je snímač nastavovaný pomocou tenkovrstvých odporov laserom.Pre jemné dostavenie koncových bodov prevodovej charakteristiky sú pod krytom konektoru prístupné odporové trimre, ktorými možno vykonávať korekciu v rozsahu asi ±2% menovitého rozsahu. Trimer pre nastavenie začiatku (nuly) je označený červenou značkou.
Elektrický prívod snímača je realizovaný štandardným štvorvodičovým tesneným konektorom podľa ISO 4400/6952 (DIN 43650) s káblovým vývodom vo veľkosti PG9, ktorá je určená pre priemery káblov 6±8 mm. V prípade potreby užívateľa je možno po dohode realizovať zákazkovým spôsobom rôzne varianty nastavenia prevodných charakteristík, prípadne i mechanické úpravy puzdier. Nedoporučujeme vykonávať do mechanickej konštrukcie či elektrického zapojenia akékoľvek vlastné zásahy, pretože tieto môžu mať nedefinovaný vplyv na presnosť merania.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy 0÷40kPa až 0÷40MPa
Maximálny pretlak 200% menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%)
Teplotná chyba nuly typ 0,1%, max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,1%, max 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ +85°C
Prevádzkový teplotný rozsah -15 ÷ +85°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 12 ÷ 36V DC
Napájací prúd - výstup H < 4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič, 4÷20mA-dvojvodič, 0÷10V-trojvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP54
Napäťová pevnosť min. 500V AC
Hmotnosť cca 200g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |