| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku a tlakovej diferencie

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky.

Snímače diferenčného tlaku sú určené k snímaniu pretlaku,podtlaku a tlakovej diferencie plynov a kvapalín neagresívnych voči korozuvzdornej ocele STN 17 027. Tieto snímače sú vhodné najmä pre meranie malých tlakových diferencii vo vzduchotechnike, v technike životného prostredia a vo vykurovacej a klimatizačnej technike. Používajú sa napr. k meraniu objemových prietokov pomocou rýchlostných sond, k zisťovaniu komínových ťahov a k indikácii prevádzkových stavov v odsávacích a filtračných systémoch. Jedná sa o výrobok, ktorý nájde využitie ako v systémoch priemyselnej automatizácie, tak i pri laboratórnom meraní.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:
  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímač tlaku série M

:séria M Snímače tejto rady sú určené pre meranie relatívneho pretlaku a podtlaku v kvapalných a plynných médiách neagresívneho charakteru. Sú určené predovšetkým pre prístrojovú techniku, najmä pre aplikácie pracujúce s nízkym napájacím napätím. Vzhľadom k malej spotrebe je ich možno využiť v aplikáciach napájaných z batérií. Tieto snímače nie sú vhodné pre aplikácie v obore energetiky, vykurovania, vodárenstva a pod.
Púzdro je vyrobené z duralu s povrchovou úpravou čiernym eloxovaním. Pripojovací závit má rozmer M12x1,5. Je možné priobjednať redukcie na závit M20x1,5, alebo G1/2". Merané médium prichádza do styku s tymito materiálmi: kremík, dural, silikónový kaučuk, plastická hmota polyethermid. Elektrické pripojenie je štandardne raelizované miniatúrnym tesneným aretovaným konektorom podľa DIN 43650C s kabelovou vývodkou PG7, ktorá je určená pre priemery kábla do 6,5mm. Na zvláštnu objednávku je možné dodať snímače s kábelovým vývodom.
Vlastné čidlo tlaku je tvorené kremíkovou membránou s polovodičovými snímacími odpormi. Pri aplikácii pre kvapalná vodivá média je nutné vziať do úvahy, že meracia membrána nie je galvanicky oddelená od napájania snímača. Púzdro snímača nie je elektricky spojené so systémom a je pripojené na zemniaci kolík konektora. Signál z čidla je zosilnený, kompenzovaný, zkalibrovaný a prevedený na výstupne napätie. Snímače sa štandardne vyrábajú s výstupným signálom 0,5÷1,5V. Po dodhode je možné nastaviť i iné hodnoty v medziach napájacieho napätia, ktoré môže byť v rozsahu 5÷15V DC. Prúdová spotreba naprázdno je cca 0,5mA. Snímač má len čiastočnú ochranu voči prepólovaniu napájacieho napätia tvorenou diódou zapojenou v závernom smere na napájacie prívody. Pri kalibrácii vo výrobe je snímač nastavovaný pomocou tenkovrstvových odporov a nie je totiž možné u zákaznika jeho nastavenie meniť. Doporučujeme používať normalizované tlakové rozsahy, avšak po dohode je možné nastaviť akýkoľvek rozsah v medziach uvedených tlakov vrátane symetrických i nesymetrických kombinácií podtlak-pretlak.


Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ± 10kPa až 1MPa
Max. pretlak do 40kPa - nad 60kPa 100kPa - 200% menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 1,5% (1%)
Teplotná chyba nuly typ. 0,2 max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,2 max. 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ 70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -15 ÷ 85°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 5 ÷ 15V DC
Prúdová spotreba typ. 0,5mA
Výstup 0,5 ÷ 4,5V
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP 54
Hmotnosť cca 35g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |