| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímače tlaku série N

:séria N Tento snímač nájde široké uplatnenie v oblasti merania a regulácie v odboroch malých tlakov, t.j. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetrania, riadenia priemyselných procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Mnohé aplikácie sa ponúkajú v lekárskej technike i pri laboratórnych meraniach. Snímač je konštruovaný pre meranie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavky na meranie tlakov relatívnych. Nie je však určený pre meranie pri vysokom súhlasnom tlaku, napr. meranie na prietokových clonách v tlakových rozvodoch. Zvláštnu pozornosť zaslúži vyhotovenie pre meranie absolútneho, tým i barometrického tlaku, jeho zmeny sú podstatné pre mnoho priemyslových procesov, niektoré lekárske indikácie, prípadne pre objektívny automatizovaný záznam podmienok v laboratóriách a pod. Pre tieto merania sa vyrábajú snímače so špeciálne upraveným rozsahom s potlačenou nulou. Meraným médiom vo všetkých uvedených prípadoch môže byť neagresívny plyn. Použitie neagresívnej kvapaliny, čo je povolené pre tlakové rozsahy vyššie ako 2,5 kPa, doporučujeme konzultovať. Celý snímač, t.j. tlakový senzor, napájanie kompenzačné a zosilovanie obvody i špeciálny filter pre zvýšenie odolnosti proti elektromagnetickému rušeniu, sú umiestnené v malej plastovej škatuľke z polykarbonátu, ktorú je možné montovať na panel alebo na DIN lištu. Prívody tlaku sú realizované výustkami z poniklovanej mosadze o priemere 5 mm, ktoré sú vhodné pre nasunutie hadičky, prípadne pre vyššie tlaky je možné použiť rychlospojku. Okrem toho prichádza médium do styku s kremíkom, silikónovým kaučukom a plastickou hmotou polyetherimid. Tieto materiály bez problémov odolávajú vzduchu, dusíku, vode, etylalkoholu, olejom, a pod. Pre elektrické pripojenie do meracieho obvodu slúži tesnený apretovaný miniatúrny konektor typu DIN 43650 – C s káblovou vývodkou o veľkosti PG7, ktorá umožní použiť kábel o priemere max. 6.5mm.
Snímač tlaku – rad N – 1/3 Tlak sa u tohoto typu snímača meria pomocou senzoru s kremíkovou membránou, princíp merania je piezoelektrický. Vďaka tomu dosahuje snímač vysokú preťažitelnosť, je odolný voči vibráciám a môže pracovať v ľubovoľnej polohe. Pre niektoré aplikácie je nespornou výhodou možnosť merania ako podtlaku tak pretlaku jedným snímačom. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže. Okrem už zmieneného EMF filtru je pre dosiahnutie dobrej imunity voči rušeniu vnútorný povrch škatuľky upravený tieniacim nástrekom, ktorý je spojený so zemniacim kolíkom konektoru. Doporučujeme spojiť toto tienenie s pevným potenciálom. Doporučujeme používať normované tlakové rozsahy, viď druhá strana tohto listu, avšak po dohode možno nastaviť akýkoľvek rozsah v rozmedzí uvedených tlakov a výstupov vrátane symetrických i nesymetrických kombinácií podtlak-pretlak.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±100Pa až ±100kPa, relatívne prevedenie do 1MPa
Maximálny pretlak do 2kPa: 20kPa
od 2kPa do 20kPa : 50kPa
od 20kPa do 100kPa: 300% menovitého rozsahu
nad 100kPa: 200% menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%) ±2Pa
Teplotná chyba nuly typ 0,2%, max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,2%, max 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ +70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -20 ÷ +85°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 12 ÷ 36V DC
Napájací prúd - výstup H < 4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič, 4÷20mA-dvojvodič, 0÷10V-trojvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP54
Hmotnosť cca 100g
Súhlasný tlak pre diferenčné prevedenie max. 100kPa
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |