| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímače tlaku Ex - série N-JB

:séria N Tieto snímače je možné používať v prostredí s výskytom horľavých prachov a metánu, tj najmä v baniach. Sú schválené akreditovanou skúšobňou v prevedení I M1 Ex ia I.
Snímače nájdu široké uplatnenie v oblasti merania a regulácie v odbore malých a veľmi malých tlakov, tj. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetranie, riadenie spaľovacích procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Snímač je konštruovaný pre meranie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavku na meranie tlakov relatívnych . Nie sú však určený pre meranie pri vysokom súhlasnom tlaku, napr merania na prietokových clonách v tlakových rozvodoch. Osobitnú pozornosť zaslúži vyhotovenie pre meranie absolútneho, tým aj barometrického tlaku, ktorého zmeny sú podstatné pre mnoho priemyselných procesov. Pre tieto merania sa vyrábajú snímače so špeciálne upraveným rozsahom s potlačenou nulou. Meraným médiom môže byť neagresívny plyn, aplikácie akýchkoľvek agresívnych médií je zakázaná. Celý snímač, tj tlakový senzor, napájacie, kompenzačné a zosilňovacie obvody aj filter pre zvýšenie odolnosti proti rušeniu, sú umiestnené v plastovej škatuľke z polyesteru v antistatickom vyhotovení. Prívody tlakov sú realizované výustkami z poniklovanej mosadze s priemerom 6 mm, ktoré sú vhodné pre nasunutie hadičky. Okrem toho prichádza médium do styku s kremíkom, silikónovým kaučukom a plastickou hmotou polyetherimid. Pre elektrické pripojenie do meracieho obvodu slúži tesnený aretovaný konektor typu DIN 43650 s káblovou vývodkou o veľkosti PG9, ktorá umožní použiť kábel s priemerom max 9 mm.
Tlak sa u tohto typu snímača meria pomocou snímača s kremíkovou membránou, princíp merania je piezoelektrický. Vďaka tomu dosahuje snímač vysokej preťažiteľnosti, je odolný voči vibráciám a môže pracovať v ľubovoľnej polohe. Pre niektoré aplikácie je nespornou výhodou možnosť merania ako podtlaku tak pretlaku jedným snímačom. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže a je chránená dvojitou vrstvou laku. Výstupným signálom, ktorý nesie informáciu o rozdiele tlakov na vstupe, je prúd alebo napätie. Snímače sa dodávajú vo vyhotovení dvojvodičovom 4 ÷ 20mA alebo trojvodičovom sa špeciálnymi rozsahmi 0,2 ÷ 1 mA a 0,05 ÷ 1V. Pre napájanie snímačov možno použiť jednosmerné napätie v rozsahu 10 ÷ 22V. Snímač s napäťovým výstupom je možné prevádzkovať v rozsahu napájacích napätí 8,5 až 22 V. Zmena napájacieho napätia v týchto rozsahoch nemá praktický vplyv na presnosť merania. Snímač je pevne nakalibrovaný na požadovaný tlakový rozsah. Jemné dostavenie (cca o 2%) koncových bodov prevodovej charakteristiky je možné vykonať pomocou viacotáčkových trimrov, ktoré sú prístupné po odskrutkovaní krytu snímača. Trimer pre nastavenie začiatku rozsahu (nuly) je označený červenou farbou. Pod krytom sa tiež nachádzajú skratovacie spojky pre voľbu časovej konštanty tlmenia. Odporúčame používať normované tlakové rozsahy, avšak po dohode možno nastaviť akýkoľvek rozsah v rozmedzí menovitých tlakov a výstupov vrátane symetrických i nesymetrických kombinácií podtlak-pretlak.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±100Pa až ±100kPa
Max. pretlak do 2 kPa
od 2 kPa do 20 kPa
od 20 kPa do 100 kPa
nad 100 kPa
20 kPa
50 kPa
300 % menovitého rozsahu
200 % menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%) ±2Pa
Teplotná chyba nuly typ 0,2%, max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,2%, max 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 až +70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -20 až +60°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie
výstup F, G
výstup H

10 až 22V DC
8,5 až 22V DC
Napájací prúd - výstup G, H typ. 4,5mA
Výstup 4 až 20 mA 2-vodič
0,2 až 1 mA 3-vodič
0,05 až 1 V 3-vodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 400g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |