| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky. Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.
Pre správnu montáž doporučujeme oboznámiť sa so skráteným návodom pre pripojenie tlakových snímačov - séria S.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Inteligentný snímač diferenčného tlaku - séria SH

:rad SH

Snímače tlaku radu SH sú určené pre meranie diferenčného tlaku v plynoch i kvapalinách. Možno ich aplikovať v mnohých priemyselných odboroch, v kúrenárstve, vodárenstve, konštrukcií strojov, v laboratóriách a pod. Meraným médiom môžu byť plyny a kvapaliny aj agresívneho charakteru. Médium prichádza do styku priamo s nerezovou oddeľovacou membránou, nerezovým materiálom púzdra a tesnením z Vitonu. Snímače sa do tlakového obvodu pripájajú pomocou impulzného potrubia o priemere 6mm, prípadne možno využiť závitu M12x1, 5. Na zákazku možno vyrobiť snímače aj s inou pripojovacou armatúrou. Všetky komponenty snímača sú umiestnené v robustnej škatuľke z hliníkovej zliatiny, ktorá zaručuje snímaču dobrú mechanickú i elektrickú odolnosť. Snímač vyhovuje krytie IP65. Pre elektrické pripojenie slúži interná svorkovnica pre kábel s kovovou priechodkou PG-9. Pre niektoré výstupy je možné použiť aj tesnený aretovaný miniatúrny konektor typu DIN 43650 - C s káblovou vývodkou PG7, ktorá umožní použiť kábel s priemerom max 6,5 mm.
Princíp merania tlaku je piezoelektrický. Vlastná meracia membrána je vyrobená z kremíka a je od meraného média oddelená nerezovou membránou a olejovou náplňou. Tieto snímače sa vyznačujú značnou chemickou odolnosťou a vysokou preťažiteľnosťou. Sú použité dva samostatné tlakové snímače s rozsahom zodpovedajúcim súhlasnému tlaku snímača, čím je dosiahnuté vysokej jednostrannej tlakovej preťažiteľnosti diferenčného snímača a navyše môže mať užívateľ k dispozícii aj údaj o súhlasnom tlaku v systéme. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže a pre zvýšenie odolnosti sú plošné spoje pasivované krycím lakom. Elektrický signál z oboch snímačov je po zosilnení prevedený 16bitovým A / D prevodníkom do digitálneho formátu. Pomocou dvojrozmernej polynomickej aproximácie 3. radu sú získané hodnoty jednotlivých tlakov, z ktorých je potom špeciálnym algoritmom vypočítaná hodnota tlakovej diferencie. Po dohode je možné rozšíriť kompenzovaný rozsah teplôt až na -20 ° C. Výslednú hodnotu tlakovej diferencie je možné priamo čítať cez sériové rozhranie RS485, RS232, príp. USB. Snímač je tiež vybavený špeciálnym koncovým stupňom, ktorý umožňuje vypočítanú hodnotu tlaku previesť na analógovú hodnotu 4-20mA (dvojvodičovo) alebo 0-20mA,
0-10V, 0-3V (trojvodičové). Jednotlivé analógové výstupy je možné softvérovo prepínať a v určitom rozmedzí je im možné zmeniť zodpovedajúci tlakový rozsah a nastaviť niektoré ďalšie parametre, napr. tlmenie a pod. Naviac možno u analógových výstupov lineárnu prevodovú charakteristiku prepnúť na spínaciu dvojstavovú a využiť napr. napäťový výstup ako výstup typu logická úroveň. Snímače môžu byť tiež vybavené spínacím modulom, na ktorom je relé s jedným kontaktom a 2 nezávislé výstupy typu otvorený kolektor s NPN tranzistorom s indikáciou zopnutia pomocou červených LED, pričom parametre spínania sú opäť nastaviteľné iba softvérovo. Voliteľným doplnkom je tiež 4miestny LCD displej, ktorý je možné podsvietiť pomocou
bielych LED. Ďalším voliteľným rozšírením je pamäť typu FLASH, do ktorej možno ukladať namerané hodnoty so zvolenou časovou periódou. Pod krytom snímača je miniatúrne tlačidlo, ktoré umožňuje kedykoľvek za prevádzky vykonať vynulovanie výstupného údaja snímača. Snímače sa napájajú zo zdroja jednosmerného napätia, ktoré sa môže pohybovať vo veľmi širokom rozsahu 5 až 35V DC. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±10kPa až ±100kPa
Chyba nastavenia max. 1%
Teplotná chyba nuly typ. 0,1% max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,1% max. 0,3%/10°C
Max. súhlasný tlak 10x Pdif men.
Max. pretlak 20x pdif men.
Prevádzkový teplotný rozsah -20 ÷ +85°C, s displejom -20÷+70°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 5 ÷ 36V DC
Napájací prúd typ. 4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič
4÷20mA-dvojvodič
0÷10V-trojvodič
0÷3V trojvodič
RS232/RS485-štvorvodič
USB-štvorvodič
otvorený kolektor-trojvodič
relé-štvorvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 350g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |