| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky. Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.
Pre správnu montáž doporučujeme oboznámiť sa so skráteným návodom pre pripojenie tlakových snímačov - séria S.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímač tlaku rad SP

:rad SP

Snímače tlaku a tlakovej diferencie radu SP sú určené pre všetky merania nízkych a veľmi nízkych tlakov. Uplatní sa v oboroch ako je klimatizácia, vzduchotechnika, vetranie, monitorovanie čistých priestorov, riadenie spaľovania, konštrukcia strojov apod. Vďaka svojej univerzálnej konštrukcii umožňuje snímač meranie kladných aj záporných tlakových diferencií alebo pretlaku či podtlaku voči atmosfére, poprípade meranie absolútneho alebo barometrického tlaku.
Snímače pre meranie barometrického tlaku sa vyrábajú štandardne v rozsahu 80 ÷ 120 kPa abs. Na prianie zákazníka je možne zaistiť metrologické overenie snímačov v akreditovanom Stredisku kalibračnej služby.
Meraným médiom môžu byť neagresívne plyny, poprípade nejasností konzultujte s výrobcom. Médium prichádza do styku priamo s kremíkovou meracou membránou, poniklovanou mosadzou, silikónovým kaučukom a plastickou hmotou polyetherimid. Pripájacie armatúry sú voliteľné – bežné vyústky, rýchlospojky, nástrčné spojky a pod. Všetky komponenty snímača sú umiestnené v robustnej krabičke z hliníkové zliatiny, ktorá zaručuje snímaču vynikajúcu mechanickú aj elektrickú odolnosť. Krabička sa upevňuje pomocou dvoch otvorov pre skrutky, ktoré sú prístupné po odkrytí viečka a sú umiestnené vo vnútornom priestore. Pre elektrické pripojenie slúži interná svorkovnica pre kábel s kovovou priechodkou PG-9. Pre niektoré výstupy je možné použiť aj tesnený aretovaný miniatúrny konektor typu DIN 43650 - C s káblovou vývodkou PG7, ktorá umožní použiť kábel s priemerom max. 6,5mm.
Princíp merania tlaku je piezoelektrický, vlastný snímač je vyrobený z kremíku. Tieto snímače sa vyznačujú vysokou preťažitelnosťou , odolnosťou proti vibráciam a údaj je prakticky nezávislý na pracovnej polohe snímače. Elektronika je realizovaná technológiou povrchové montáže a pre zvýšenie odolnosti sú plošné spoje pokryté krycím lakom.
Elektrický signál zo snímača je po zosilnení prevedený 16bitovým A/D prevodníkom do digitálneho formátu. Pomocou dvojrozmernej polynomickej aproximáce 3. rádu je snímač kalibrovaný a teplotne kompenzovaný v celom rozsahu pracovných teplôt. Výslednu hodnotu tlaku je možné priamo čítať cez sériové rozhraní RS232, RS485, poprípade USB. Snímač je také vybavený špeciálnym analógovým koncovým stupňom, ktorý umožňuje vypočítanú hodnotu tlaku previesť na analógovú hodnotu 4-20mA (dvojvodičovo) alebo 0-20mA, 0-10V, 0-3V (trojvodičovo). Jednotlivé analógové výstupy je možné softvérovo prepínať a v určitom rozmedzí je im možné zmeniť odpovedajúci tlakový rozsah a nastaviť niektoré ďalšie parametre. Snímače môžu byť tiež vybavené dvojstavovým výstupom typu logická úroveň s nastaviteľnou hodnotou, otvorený kolektor alebo reléový kontakt, pričom parametre spínania sú opäť nastaviteľné iba softvérovo. Niektoré typy výstupov je možné aj kombinovať. Voliteľným doplnkom je tiež 4 miestny LCD displej, ktorý je možné podsvietiť pomocou bielych LED. Ďalším voliteľným rozšírením je flash pamäť pre cca 8000 záznamov, do ktorej je možné ukladať namerané hodnoty tlaku so zvolenou časovou periódou. Snímače sa napájajú zo zdroja jednosmerného napätia, ktoré sa môže pohybovať vo veľmi širokom rozsahu 5 až 36V. Zmena napájecieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±50Pa až ±5kPa
Maximálny pretlak do 2kPa 20kPa
Maximálny pretlak od 2kPa do 20kPa 50kPa
Maximálny pretlak od 20kPa do 100kPa 300% menovitého rozsahu
Maximálny pretlak nad 100kPa 200% menoviteho rozsahu
Súhlasný tlak pre diferenčné vyhotovenie 10x Pdif, max. 300kPa
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%) ±2Pa
Teplotná chyba nuly typ. 0,1% max. 0,2%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,1% max. 0,2%/10°C
Prevádzkový teplotný rozsah -20 ÷ +85°C, s displejom -20÷+70°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 5 ÷ 36V DC
Napájací prúd ‹4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič, 4÷20mA-dvojvodič, 0÷10V-trojvodič, 0÷3V trojvodič
RS232/RS485-štvorvodič, USB-štvorvodič, otvorený kolektor-trojvodič
relé-štvorvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |