| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky. Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.
Pre správnu montáž doporučujeme oboznámiť sa so skráteným návodom pre pripojenie tlakových snímačov - séria S.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímač tlaku s automatickým ofsetom rad SV

:rad SV Snímače tlaku a tlakovej diferencie radu SV sú určené pre všetky merania nízkych a veľmi nízkych tlakov.Uplatní sa v odboroch ako je klimatizácia, vzduchotechnika, vetranie, monitorovanie čistých priestorov, riadenie spaľovania, konštrukcia strojov apod. Vďaka svojej univerzálnej konštrukcií umožňuje snímač meranie kladných aj záporných tlakových diferencií alebo pretlaku či podtlaku voči atmosfére. Snímač je vybavený doplnkovým ventilom, ktorý je riadený interným programom. Tento ventil periodicky odpojuje vstupy vlastného senzora od meraného tlakového obvodu na dobu cca 300 ms, kedy je odmeraná korekcia offsetu. Perióda nulovania je nastaviteľná v rozsahu 10 min až 256 hod.
Meraným médiom môžu byť neagresívne plyny, prípadné nejasnosti konzultujte s výrobcom. Médium prichádza do styku priamo s kremíkovou meracou membránou, poniklovanou mosadzou, silikónovým kaučukom a plastickou hmotou polyetherimid. Pripojovacie armatúry sú voliteľné - bežné vyústky, rýchlospojky, nástrčné spojky apod. Všetky komponenty snímača sú umiestnené v robustnej škatuľke z hliníkovej zliatiny, ktorá zaručuje snímaču vynikajúcu mechanickú i elektrickú odolnosť. Škatuľka sa upevňuje pomocou dvoch otvorov pre skrutky, ktoré sú prístupné po odkrytí veka a sú umiestnené mimo tesneného vnútorného priestoru, takže konštrukcia snímača vyhovie krytiu IP65. Pre elektrické pripojenie slúži interná svorkovnica pre kábel s kovovou priechodkou PG-9. Pre niektoré výstupy možno použiť i tesnený aretovaný miniatúrny konektor typu DIN 43650 s káblovou vývodkou PG7, ktorá umožní použiť kábel o priemere 6,5 mm. Princíp merania tlaku je piezoelektrický, vlastný senzor je vyrobený z kremíka. Tieto snímače sa vyznačujú vysokou preťažitelnosťou, odolnosťou voči vibráciám a údaj je prakticky nezávislý na pracovnej polohe snímača. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže a pre zvýšenie odolnosti sú plošné spoje pasivované krycím lakom.
Elektrický signál zo senzoru je po zosilnení prevedený 16bitovým A/D prevodníkom do digitálneho formátu. Pomocou dvojrozmernej polynomickej aproximácie 3. stupňa je snímač kalibrovaný a teplotne kompenzovaný. Po dohode je možné rozšíriť kompenzovaný rozsah teploty až na -20 ° C. Výslednú hodnotu tlaku je možné priamo čítať cez sériové rozhranie RS485, RS232, príp. USB. Snímač je tiež vybavený špeciálnym koncovým stupňom, ktorý umožňuje vypočítanú hodnotu tlaku previesť na analógovú hodnotu 4-20 mA (dvojvodičové zapojenie) alebo 0-20 mA, 0-10 V, 0-3 V (trojvodičové zapojenie). Jednotlivé analógové výstupy je možné softvérovo prepínať a v určitom rozmedzí je im možné zmeniť zodpovedajúci tlakový rozsah a nastaviť niektoré ďalšie parametre, napr tlmenie apod. Navyše možno u analógových výstupov lineárne prevodnú charakteristiku prepnúť na spínaciu dvojstavovú a využiť napríklad napäťový výstup ako výstup typu logická úroveň. Snímače môžu byť tiež vybavené spínacím modulom, na ktorom je relé s jedným kontaktom a 2 nezávislé výstupy typu otvorený kolektor s NPN tranzistorom s indikáciou zopnutia pomocou červených LED, pričom parametre spínania sú opäť nastaviteľné iba softvérovo. Voliteľným doplnkom je tiež 4-miestny LCD displej, ktorý je možné podsvietiť pomocou bielych LED. Ďalším voliteľným rozšírením je pamäť typu FLASH, do ktorej je možné ukladať namerané hodnoty tlaku so zvolenou časovou periódou. Pod krytom snímača je miniatúrne tlačidlo, ktoré umožňuje kedykoľvek za prevádzky vykonať nulovanie výstupného údaja snímača.
Snímače sa napája zo zdroja jednosmerného napätia, ktoré sa môže pohybovať vo veľmi širokom rozsahu 5 až 36V. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania.
Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±50Pa až ±3kPa
Maximálny pretlak do 2kPa 20kPa
Súhlasný tlak 10x Pdif, max. 20kPa
Chyba nastavenia max. 1%
Teplotná chyba nuly typ. 0,1% max. 0,2%/10°C
Prevádzkový teplotný rozsah -20 ÷ +50°C
Skladovacia teplota -25 ÷ +50°C
Napájacie napätie 5 ÷ 36V DC
Napájací prúd 4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič, 4÷20mA-dvojvodič, 0÷10V-trojvodič, 0÷3V trojvodič
RS232/RS485-štvorvodič, USB-štvorvodič, otvorený kolektor-trojvodič
relé-štvorvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Napäťová pevnosť min. 1000V DC
Hmotnosť cca 280g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |