| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky. Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Snímač tlaku série Z

:séria Z Snímače radu Z sú určené k univerzálnemu použitiu. Ich prostredníctvom je možno merať pretlak i podtlak v kvapalných a plynných médiach, ktoré nie sú chemicky agresívne. Absolútne vyhotovenie umožňuje meranie tlaku voči vákuu a zahrňuje tak i meranie barometrického tlaku vzduchu. Pre tieto merania sa vyrábajú snímače so špeciálne nastaveným rozsahom s potlačenou nulou. Diferenčné snímače sú určené len pre plynné neagresívne média.

Puzdro snímača je vyrobené z duralu, ktorý je povrchovo upravený bezfarebným eloxom. Vlastný pripojovací závit má rozmer M 12x1,5. Snímač je možné objednať vo vyhotovení so závitom G 1/2“ alebo M 20x1.5. Toto je riešené pevnou montážou špeciálnej redukcie priamo u výrobcu. Puzdro má priemer 39 mm a sú tu integrované všetky obvody potrebné pre funkciu snímača. Pre vlastné snímanie tlaku je u tohto radu snímačov možné použiť dva typy piezoelektrických senzorov - kremíkové alebo keramické. Z hľadiska tlakových rozsahov sú kremíkové membrány určené pre nižšie tlaky a keramické pre vyššie, viď technické údaje. Kremíkové senzory nemajú, na rozdiel od keramických, meraciu membránu galvanicky oddelenú od napájacieho zdroju, je však možno dosiahnuť vyššej tlakovej preťažiteľnosti. Keramické senzory sú vhodné len pre relatívne meranie tlaku a vzhľadom k ich vysokej chemickej odolnosti je možné ich doporučiť pre aplikácie v kurenárstve a vodárenstve.Pri snímačoch s kremíkovou membránou je merané médium v styku s týmito materiálmi : dural, korundová keramika, Viton. V konštrukcii sú použite nové moderné prvky, technológie povrchovej montáže. Zvláštna pozornosť je venovaná odolnosti proti vonkajšiemu elektromagnetickému a elektrostatickému rušeniu. Hmota púzdra nie je elektricky spojená so systémom ale je pripojená na zemniaci kolík konektoru. Doporučujeme pripojiť vždy tento kolík na pevný potenciál, zvlášť pre dosiahnutie dostatočnej imunity voči vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu. Elektrické pripojenie sa vykonáva pomocou tesneného apretovaného konektoru (ISO 4400/6952 - DIN 43650) s káblovou vývodkou o veľkosti PG9, ktorá umožní pripojenie káblom o priemere 6÷9 mm. Elektrický signál zo senzoru, ktorý je úmerný priloženému tlaku, je zosilnený, filtrovaný, kalibrovaný a prevedený na požadovanú výstupnú veličinu. Štandardne sú tlakové snímače rady Z vyrábané s prúdovými výstupmi 4÷20 mA - dvojvodič alebo 0÷20 mA - trojvodič a s napäťovým výstupom 0÷10 V. Po dohode možno nastaviť i iné hodnoty, najmä však pre napäťové výstupy. Pre napájanie snímačov možno použiť jednosmerné napätie v rozmedzí 12÷36 V. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania. Kalibrácia snímača je vykonaná pevnými odpormi, pre prípadné jemné dosiahnutie koncových bodov prevodnej charakteristiky sú po odskrutkovaní základne konektoru prístupné dva viacotáčkové trimre, ktorými možno vykonávať korekciu v rozsahu cca 2 % menovitého rozsahu. Trimer pre nastavenie začiatku (nuly) je označený červene. Doporučujeme používať normované tlakové rozsahy, avšak po dohode možno nastaviť akýkoľvek rozsah v rozmedzí uvedených tlakov a výstupov vrátane symetrických i nesymetrických kombinácií podtlak-pretlak.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±2,5kPa až 60MPa
Maximálny pretlak do 40kPa: 100kPa
od 60kPa do 60MPa : 200% menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%)
Teplotná chyba nuly typ 0,1%, max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,1%, max 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ +70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -15 ÷ +85°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 12 ÷ 36V DC
Napájací prúd - výstup H < 4mA
Výstup 0÷20mA- trojvodič, 4÷20mA-dvojvodič, 0÷10V-trojvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP54
Napäťová pevnosť min. 500V AC
Hmotnosť cca 100g
Súhlasný tlak pre diferenčné prevedenie max. 1MPa
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |