| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače tlaku

Snímače tlaku sú určené pre univerzálne využitie vo všetkých oblastiach priemyslu. Prevádzajú tlak plynu alebo kvapaliny na elektrický signál. Vyrábajú sa vo vyhotovení pre absolútny a relatívny tlak (pretlak alebo podtlak). Snímače sú vhodné pre statické, tak aj pre dynamické meranie tlaku a sú použiteľné pre všetko. Široký výber normovaných elektrických výstupov rovnako ako aj prípojok tlaku a konektorov pokrýva takmer všetky aplikačné požiadavky. Použitie jednotlivých snímačov pre niektoré riadiace systémy.

Hlavné oblasti použitia snímačov sú:

  • pneumatické zariadenia
  • technologické procesy
  • pracovné stroje, hydraulika, lisy
  • skušobné zariadenia
  • obecné meranie tlaku

:katalógový list Univerzálny snímač tlaku Ex - séria Z-JB

:séria Z-JB Tieto snímače je možné používať ako v prostredí s výskytom horľavých prachov a metánu, tj najmä v baniach, tak v plynárenstve alebo chemických prevádzkach. Sú schválené akreditovanou skúšobňou v prevedení I M1Ex ia I, resp. 1G Ex ia IIB T4.
Snímače radu Z sú určené k univerzálnemu použitiu. Ich prostredníctvom možno merať pretlak i podtlak v kvapalných i plynných médiách, ktoré nie sú chemicky agresívne. Absolútne vyhotovenie umožňuje meranie tlaku voči vákuu a zahrňuje tak i meranie barometrického tlaku vzduchu. Diferenčné snímače sú určené len pre plynné neagresívne média.
Snímače tejto rady nachádzajú široké uplatnenie v celej škále aplikácií v priemyselnej automatizácii, energetických meraniach, v banských prevádzkach. Pre ich dostupnosť a malé rozmery sú obľúbené v konštrukciách prístrojov, pre meranie v laboratóriách a pod. Puzdro snímača je vyrobené z mosadze s povrchovou úpravou niklovaním. Snímače možno dodať s pripojovacím závitom M12x1,5, G1 / 4 ", M20x1,5 alebo G1 / 2". Pre vlastné snímanie tlaku je u tohto radu snímačov možné použiť dvoch typov piezoelektrických senzorov - kremíkové alebo keramické. Z hľadiska tlakových rozsahov sú kremíkové membrány určené pre nižšie tlaky a keramické pre vyššie. Kremíkové senzory nemajú, na rozdiel od keramických, meraciu membránu galvanicky
oddelenú od napájacích zdrojov, možno však dosiahnuť vyššiu tlakovej preťažiteľnosti. Keramické senzory sú vhodné iba pre relatívne a absolútne meranie tlaku. U snímača s kremíkovou membránou je merané médium v styku s týmito materiálmi: niklovaná mosadz, kremík, Viton, silikónový kaučuk, Polyetherimid; pre verziu s keramickou membránou sú to: niklovaná mosadz, korundová keramika, Viton. V konštrukcii snímača sú použité moderné prvky, technológie povrchovej montáže a pod. Hmota puzdra nie je elektricky spojená so systémom, ale je pripojená na zemniaci kolík konektoru. Elektronika je pasivovaná dvojitou vrstvou laku. Elektrické pripojenie sa vykonáva pomocou tesneného aretovaného konektoru (ISO 4400/6952 - DIN 43650) s káblovou vývodkou o veľkosti PG9, ktorá umožní pripojenie káblom o priemere 6 až 9mm.
Elektrický signál zo senzoru, ktorý je úmerný priloženému tlaku, je zosilnený, filtrovaný, kalibrovaný a prevedený na požadovanú výstupnú veličinu. Štandardne sú tlakové snímače rady Z vyrábané s prúdovými výstupmi 4 ÷ 20mA, zapojenie dvojvodičové alebo sa špeciálnym rozsahom 0,2 ÷ 1 mA, zapojenie trojvodičové. Pre napájanie snímačov možno použiť napätie v rozmedzí 10 ÷ 22V DC. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania. Kalibrácia snímača je vykonaná pevnými odpormi, pre prípadné jemné dostavenie koncových bodov prevodovej charakteristiky sú po odskrutkovaní základne konektoru prístupné dva viacotáčkové trimre, ktorými možno vykonávať korekciu v rozsahu cca 2%
menovitého rozsahu. Trimer pre nastavenie začiatku rozsahu (nuly) je označený červenou farbou.
Odporúčame používať normované tlakové rozsahy, viď., avšak po dohode možno nastaviť akýkoľvek rozsah v rozmedzí uvedených tlakov a výstupov vrátane symetrických i nesymetrických kombinácií podtlak-pretlak.
Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ±2,5kPa až 40MPa
Maximálny pretlak do 40kPa: 100kPa
od 60kPa do 40MPa : 200% menovitého rozsahu max. 60MPa
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%)
Teplotná chyba nuly typ 0,2%, max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,21%, max 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ +70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -15 ÷ +60°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 10 ÷ 22V DC
Napájací prúd - výstup H < 4mA
Výstup 4 až 20 mA 2-vodič
0,2 až 1 mA 3-vodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP54
Napäťová pevnosť min. 1000V DC
Hmotnosť cca 270g
Súhlasný tlak pre diferenčné prevedenie max. 1MPa
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |