| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

 

:katalógový list Tlakový spínač TMS

:TMSTlakový spínač je prvok regulačnej techniky, ktorý porovnáva aktuálny tlak či tlakovú diferenciu na vstupe s nastavenou úrovňou a na výstupe dáva dvojhodnotovú informáciu, či je hodnota vstupného tlaku pod resp. nad referenčnú úroveň. V porovnaní s mechanickými spínačmi tento elektronický vyniká vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a dlhodobou stabilitou. Pri vhodnom zapojení výkonového akčného členu, je možno tento spínač využiť ako dvojstavový spätnoväzobný regulátor. Prístroj možno použiť pre indikáciu, reguláciu a meranie najmä v odbore malých a veľmi malých tlakov, tj. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetrania, riadenia spaľovacích procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Je konštruovaný pre snímanie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavku na snímanie tlakov relatívnych. Pre tlaky vyššie než 100 kPa je možné dodať tento prístroj len vo vyhotovení relatívnom. Pracovným médiom môže byť neagresívny plyn. Použitie neagresívnej kvapaliny, ktorá je povolená pre
tlakové rozsahy vyššie ako 2,5 kPa, doporučujeme konzultovať s výrobcom. Všetky funkčné časti, tj. tlakový senzor, napájacie, kompenzačné a zosilovacie obvody a filter pre zvýšenie odolnosti proti rušeniu sú umiestnené v malej plastovej škatuľke z polykarbonátu, ktorú je možno montovať na panel. Prívody tlaku sú realizované výustkami z poniklovanej mosadze s priemerom 5 mm, ktoré sú vhodné pre nasunutie hadičky, prípadne pre vyššie tlaky možno použiť rychlospojku. Okrem toho prichádza médium do styku s kremíkom, silikónovým kaučukom a plastickou hmotou polyetherimid. Pre pripojenie do elektrického obvodu slúži tesnený aretovaný miniatúrny konektor typu DIN 43650 – C s káblovou vývodkou o veľkosti PG7, ktorá umožňuje použiť kábel s priemerom max. 6,5 mm. Tlak sa meria pomocou senzora s kremíkovou membránou, princíp merania je piezoelektrický. Vďaka tomu dosahuje spínač vysoké preťažitelnosti, je odolný voči vibráciám a môže pracovať v ľubovolnej polohe. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže. Pre napájanie spínača možno použiť jednosmerné napätie v rozsahu 12-36 V. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá prakticky vplyv na presnosť merania. Pri meraní pulzujúcich tlakov sa dá navoliť časová konštanta tlmenia pomocou skratovacích spojok, ktoré sú tiež prístupné po odskrutkovaní krytu.

Základné technické údaje
Rozsah nastavenia ±100PA až ±100kPa, do 1MPa
Max. pretalak do 2kPa: 20kPa
od 20kPa do 100kPa: 50kPa
od 20kPa do 100kPa: 300% menovitého rozsahu
nad 100kPa: 200% menovitého rozsahu
Chyba nastavenia max. 2% ±2Pa
Teplotná chyba nuly typ. 0,2% max. 0,3%/10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,2% max. 0,3%/10°C
Komp. teplotný rozsah 0÷70°C
Prevádzkový teplotný rozsah -20÷85°C
Skladovacia teplota -25÷100°C
Napájacie napätie 12÷36C
Napájací prúd < 15mA
Výstupný prúd záťaže max. 100mA
Pracovná plocha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 100g
Súhlasný tlak pre diferenčné vyhotovenie max. 100kPa
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |