| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Digitálne súpravy a prístroje pre meranie tlaku

Meracia súprava je určená predovšetkým pre servis, diagnostiku a kontrolu tlakov v priemysle, energetike, kúrenárskej technike.
Uplatnenie nájde predovšetkým pri meraní vysokých tlakov.

  • meranie tlaku v plynných a kvapalných médiách
  • široký rozsah meraných tlakov
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • mohutné prevedenie
  • batériové napájanie
  • nízka spotreba
:katalógový list Digitálny merač tlaku - DMU

: merač DMUDigitálny merač tlaku radu DMU je batériový prenosný servisný a dielenský prístroj, určený pre široké použitie v priemysle, energetike,v kúrenárstve, zdravotníckej technike, vzduchotechnike, laboratóriách a pod. Jeho prednosťou vyniknú najmä v porovnaní s kvapalinovými manometrami (U – trubicami).
Vo všetkých prípadoch je povolené meranie plynných i kvapalných neagresívnych médií avšak prístroje pre rozsah 100 Pa dovoľujú merať len neagresívne plyny. Prístroj je montovaný do plastového puzdra z ABS. Ovládanie sa uskutočňuje pomocou tlačidiel na fóliovej klávesnici, ktorou sa ovláda zapnutie a vypnutie prístroja a prípadná korekcia nuly pred začiatkom merania a zapína časový filter, ktorý umožní odčítať strednú hodnotu pri pulzujúcom tlaku na vstupe. Pre pripojenie tlaku média slúžia vývody pre rýchlospojky. Pri meraní tlaku do 100 kPa je možno priamo na tieto výpustky pripojiť meracie hadičky s vnútorným priemerom 5 mm. Prístroj je na zadnej strane opatrený magnetickou fóliou pre prichytenie na rovný povrch z feromagnetického materiálu. Digitálny údaj o meranom tlaku je zobrazovaný na 3.5 miestnom LCD displeji v kPa s rozlíšiteľnosťou 0.1 % z menovitého rozsahu. Kladná hodnota zodpovedá pretlaku, záporná podtlaku, u diferenčného merania kladná hodnota zodpovedá vyššiemu tlaku na kladnom tlakovom vstupe. Prístrojom je možno merať tlak až do 200 % menovitého tlakového rozsahu. Pri meraní s externou tlakovou sondou je poloha desatinnej bodky nastavovaná automaticky podľa rozsahu pripojenej sondy. Po dohode možno dodať prístroje rady DMU ciachované i v iných jednotkách tlaku.


Prístroj sa vyrába v niekoľkých vyhotoveniach podľa spôsobu merania tlaku:
DMU - R - relatívny pre meranie pretlaku i podtlaku
DMU - A - absolútny, určený najmä pre meranie barometrického tlaku
DMU - D - diferenčný pre meranie tlakových rozdielov
DMU - P - diferenčný pre meranie tlakových rozdielov pri vysokom statickom tlaku
DMU - T - rovnako ako P s integrovanou trojcestnou aparatúrou
DMU -S - pre pripojenie výmenných tlakových sond

Základné technické údaje
Typ prístroja
DMU 01
DMU 1
DMU 10
DMU 100
DMU 1000
Menovitý tlakový rozsah
100Pa
1kPa
10kPa
100kPa
1000kPa
Merací tlakový rozsah
±199,9Pa
±1,999kPa
±19,99kPa
±199,9kPa
±1999kPa
Rozsah analógového výstupu
±1,999V
±1,999V
±1,999V
±1,999V
±1,999V
Maximálny pretlak
1kPa
10kPa
40kPa
200kPa
2000kPa
Nedeštrukčný tlak (krátkodobo)
20kPa
100kPa
100kPa
300kPa
2000kPa
Celková chyba
max. 1% ±2Pa
max. 1%
max. 1%
max. 1%
max. 1%
Zobrazenie údaja
100.0
1.000
10.00
100.0
1000
Súhlasný tlak pre prevedenie P a T
max. 20kPa
max. 100kPa
max. 1MPa
max. 1MPa
max. 1MPa
Časová konštanta filtra
cca 5s, po dohode iná
Prevádzkový teplotný rozsah
0÷50°C
Skladovacia teplota
-50÷55°C
Napájanie
batéria 9V
Prúdová spotreba
max. 4mA
Životnosť batérie
min. 50 hodín prevádzky
Vonkajší rozmer
145 x 85 x 35mm
Hmotnosť (s batériou)
290g, varianta T 500g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |