| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Digitálne súpravy a prístroje pre meranie tlaku

Meracia súprava je určená predovšetkým pre servis, diagnostiku a kontrolu tlakov v priemysle, energetike, kúrenárskej technike.
Uplatnenie nájde predovšetkým pri meraní vysokých tlakov.

  • meranie tlaku v plynných a kvapalných médiách
  • široký rozsah meraných tlakov
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • mohutné prevedenie
  • batériové napájanie
  • nízka spotreba
:katalógový list Digitálny merač tlaku Ex - DMU-JB

: merač DMUDigitálny merač tlaku radu DMU je batériový prenosný servisný a dielenský prístroj, určený pre široké použitie v priemysle, energetike, v kúrenárstve, zdravotníckej technike, vzduchotechnike, laboratóriách a pod. Jeho prednosti vyniknú najmä v porovnaní s kvapalinovými manometrami (U – trubicami). Prístroj DMU - D slúži pre meranie tlakových rozdielov pri súhlasnom tlaku, ktorý je zrovnateľný s menovitým rozsahom. Nie je možné merať tlakové rozdiely pri vysokom súhlasnom tlaku, napr. na prietokových clonách v tlakových rozvodoch plynu.
Pre takéto merania je určený prístroj DMU - P ktorý umožňuje meranie tlakových diferencií pri vysokom statickom tlaku až 100x vyššom, ako je menovitý diferenčný tlak, max. však 1 MPa. Pri nezapojení jedného z tlakových vstupov, merajú prístroje relatívny pretlak alebo podtlak voči okolitému atmosferickému tlaku. Meraným médiom môže byť len neagresívny plyn, napr. vzduch, dusík a pod.
Meradlá DMU, variant JB sú vo vyhotovení iskrovo bezpečnom s označením I M1 Ex ia I, ktoré sa môžu používať v doloch s výskytom metánu a/alebo horľavého prachu alebo s označením II 2G Ex ia IIA, ktoré je možné používať v prostredí s výbušnou plynnou atmosférou (Zóna 1).
Prístroj je montovaný do plastového puzdra z ABS. Neoddeliteľnou súčasťou iskrovo bezpečné varianty je kožené puzdro. Ovládanie sa uskutočňuje pomocou tlačidiel na fóliovej klávesnici, ktorými sa prístroj zapína / vypína, spúšťa sa prípadná korekcia nuly a zapína časový filter, ktorý umožní odčítať strednú hodnotu pri pulzujúcom tlaku na vstupe. Pre pripojenie tlaku média slúžia výustky s vonkajším priemerom 5 mm. Digitálny údaj o meranom tlaku je zobrazovaný na 3.5 miestnom LCD displeji v Pa alebo kPa s rozlíšiteľnosťou 0,1% z menovitého rozsahu. Kladná hodnota zodpovedá pretlaku, záporná podtlaku, u diferenčného merania kladná hodnota zodpovedá vyššiemu tlaku na kladnom tlakovom vstupe. Prístrojom je možné merať tlak až do 200%
menovitého tlakového rozsahu. Po dohode možno dodať prístroje rady DMU ciachované aj v iných jednotkách tlaku.

Základné technické údaje
Typ prístroja
DMU 01
DMU 1
DMU 10
DMU 100
DMU 1000
Menovitý tlakový rozsah
100Pa
1kPa
10kPa
100kPa
1000kPa
Merací tlakový rozsah
±199,9Pa
±1,999kPa
±19,99kPa
±199,9kPa
±1999kPa
Rozsah analógového výstupu
±1,999V
±1,999V
±1,999V
±1,999V
±1,999V
Maximálny pretlak
1kPa
10kPa
40kPa
200kPa
2000kPa
Nedeštrukčný tlak (krátkodobo)
20kPa
100kPa
100kPa
300kPa
2000kPa
Celková chyba
max. 1% ±2Pa
max. 1%
max. 1%
max. 1%
max. 1%
Zobrazenie údaja
100.0
1.000
10.00
100.0
1000
Súhlasný tlak pre prevedenie P a T
max. 20kPa
max. 100kPa
max. 1MPa
max. 1MPa
max. 1MPa
Časová konštanta filtra
cca 5s
Prevádzkový teplotný rozsah
-20 až +55°C
Skladovacia teplota
-20 až +55°C
Krytie
IP4x
Napájanie
batéria 9V
Prúdová spotreba
max. 4mA
Životnosť batérie
min. 50 hodín prevádzky
Vonkajší rozmer
145 x 85 x 35mm
Hmotnosť (s batériou)
250g
Označenie
I M1 Ex ia I II 2G Ex ia IIAT4
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |