| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Súpravy a prístroje pre meranie tlaku

Meracie súpravy a prístroje sú určené predovšetkým pre servis, diagnostiku a kontrolu tlakov v priemysle, energetike, kúrenárskej technike.

  • meranie tlaku v plynných a kvapalných médiách
  • široký rozsah meraných tlakov
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • mohutné prevedenie
  • batériové napájanie
  • nízka spotreba
:katalógový list Súprava pre meranie diferenčného tlaku MST

: súprava MSTMeracia súprava MST je určená predovšetkým pre meranie tlakových diferencii na teplovodných sústavách. Umožňuje priame meranie tlakových strát na celých objektoch alebo jednotlivých vetvách poprípade v úsekoch kúrenia. Samozrejme, že je možné prevádzať obdobné meranie v systémoch s teplou a studenou úžitkovou vodou alebo v tlakových rozvodoch vzduchu a iných plynov. Pomocou tejto meracej úpravy je možné tiež uskutočniť kontrolné meranie tlakovej diferencie na clonách pre meranie prietoku. Nie je však možné prevádzať matematické prepočty nameraných hodnôt, napr. výpočet odmocniny a pod.
Meranie sa prevádza pomocou špeciálnej varianty meradla DMU-T s prídavnou trojcestnou armatúrou. Prístroj je určený predovšetkým pre servisné meranie a nedoporučuje sa jeho
trvalé pripojenie do tlakových obvodov, hlavne pri médiách s vysokou teplotou. Použité materiály dovolia meranie tlaku v plynoch aj kvapalinách, ktoré musia byť neagresívne. Meradlo DMU-T je napájané z batérie 9V a je montované do plástového puzdra z ABS. Ovládanie sa uskutočňuje pomocou tlačidiel na fóliovej klávesnici, ktorými sa prístroj zapína/vypína, spúšťa prípadná korekcia nuly a zapína časový filter, ktorý umožní odpočítavať strednú hodnotu pri pulzujúcom tlaku na vstupe. Prístroj je na zadnej strane opatrený magnetickou fóliou pre prichytenie na rovný povrch z feromagnetického materiálu. Keďže je prídavná armatúra pomerne ťažká a pripojovacie hadice sú relatívne tuhé, je nutné venovať uchyteniu prístroja patričnú pozornosť. Digitálny údaj o meraní tlaku je zobrazovaný na 3,5 miestnom LCD displeji v jednotkách uvedených na štítku prístroja s rozlíšiteľnosťou 0,1% z menovitého rozsahu. Zákazkovo je možné prístroj vybaviť analógovým výstupom s menovitým rozsahom 1V. Po dohode je možné dodať prístroj kalibrovaný aj v iných jednotkách tlaku. Všetky súčasti tejto súpravy sú prehľadne uložené v praktickom plastovom kufríku s molitanovou výstelkou.

Základné technické údaje
Menovitý tlakový rozsah
10kPa
100kPa
1000kPa
Merací tlakový rozsah
±19,99kPa
±199,9kPa
-100 ÷ 1000kPa
Maximálny pretlak
50kPa
500kPa
2000kPa
Zobrazenie údaje
10.00
100.0
1000
Súhlasný tlak
max. 1MPa
Chyba nastavenia
max. 1%
Prevádzkový teplotný rozsah (meracia jednotka DMU)
0÷50°C
Prevádzkový teplotný rozsah meraného média
0÷85°C, krátkodobo 100°C
Časová konštanta filtra
cca 5s
Napájanie
batéria 9V
Prúdová spotreba
typ. 4mA
Životnosť batérie
min. 50 hodín prevádzky
Vonkajší rozmer meracej jednotky DMU
190 x 85 x 35mm
Vonkajší rozmer kufríka
270 x 220 x 85mm
Hmotnosť súpravy
1,1kg
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |