| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Digitálne súpravy a prístroje pre meranie tlaku

Meracia súprava je určená predovšetkým pre servis, diagnostiku a kontrolu tlakov v priemysle, energetike, kúrenárskej technike.
Uplatnenie nájde predovšetkým pri meraní vysokých tlakov.

  • meranie tlaku v plynných a kvapalných médiách
  • široký rozsah meraných tlakov
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • mohutné prevedenie
  • batériové napájanie
  • nízka spotreba

:katalógový list Panelový digitálny merač tlaku - PMI

: merač PMIDigitálny panelový merač tlaku je určený pre montáž do panelu. Je vhodný najmä pre použitie v priemysle, energetike, prístrojovej a regulačnej technike, zdravotníckej technike i pre laboratórne merania.
Tento prístroj sa vyrába v dvoch variantoch:
1. s vnútorným tlakovým snímačom - toto vyhotovenie je lacnejšie, vhodné na zabudovanie priamo do zariadenia. Tlakové médium sa privádza hadičkou priamo do prístroja. Tento prístroj umožňuje meranie relatívneho pretlaku i podtlaku pre rozsahy vyššie ako 1 kPa v plynných i kvapalných neagresívnych médiách. Meranie nižších tlakov aj meranie diferencií v celom rozsahu a absolútneho tlaku je možné iba v neagresívnych plynoch. Pre pripojenie tlaku slúži kovová vyústka na zadnom paneli s priemerom 5mm s možnosťou pripojenia na rýchlospojku.
2. s vonkajším tlakovým snímačom - v tomto prípade možno pripojiť ľubovoľný snímač so štandardným výstupom. Snímač je umiestnený v mieste merania a je so zobrazovacou jednotkou spojený káblom. Súčasťou prístroja je aj napájací zdroj pre externý snímač.

Merač je vstavaný do štandardnej plastovej skrinky európskeho formátu z nehorľavého materiálu Noryl. Prístroj je možné dodať tiež v tzv. stolnom vyhotovení, zabudovaný do plastovej alebo hliníkovej škatuľky so zodpovedajúcim krytím. Údaj o meranom tlaku je zobrazovaný na 3,5-miestnom displeji v ľubovoľných jednotkách. Farba displeja je červená alebo zelená, výška číslic je 13mm. Prístroj prepisuje údaj na displeji po vykonaní niekoľkonásobného meraní a vykonaní softvérových korekcií cca 5x za sekundu. Kladná hodnota zodpovedá pretlaku, záporná podtlaku.
Základný variant umožňuje taktiež vykonávať softvérovú kalibráciu, korekciu offsetu, zmenu formátu zobrazovaného údaja, nastavenia a indikáciu limitných hodnôt, nastavenie digitálnych filtrov, nastavenie jasu displeja.

Prístroj je možné na objednávku doplniť:
• dvoma programovateľnými komparátormi s výkonovým reléovým výstupom
• sériovým komunikačným portom RS 232, resp. RS 485 alebo digitálne-analógovým prevodníkom

Ovládanie týchto funkcií sa vykonáva pomocou piatich tlačidiel na prednom paneli prístroja alebo tiež po sériovej komunikačnej linke (pokiaľ je ňou prístroj vybavený). Táto časť programu je z dôvodu náhodného stlačenia tlačidiel či neodborného zásahu prístupná iba cez heslo, viď. podrobný návod na obsluhu. V základnom vyhotovení sa prístroj napája striedavým sieťovým napätím 230V/50Hz, na objednávku môžu mať tieto meradlá aj iné napájanie. Istenie je vykonané poistkou vo vnútri prístroja. Po dohode možno dodať prístroje s väčším počtom zobrazovaných miest na displeji, s väčším počtom meracích vstupov, s väčším počtom výstupných relé.

Základné technické údaje
Menovité tlakové rozsahy ± 100Pa až 1MPa
Max. pretlak do 2 kPa
od 2 kPa do 20 kPa
od 20 kPa do 200 kPa
nad 200 kPa
20 kPa
50 kPa
300% men. rosahu
200% men. rosahu
Chyba nastavenia max. 1% (0,5%) ±2 Pa
Teplotná chyba nuly typ. 0,1% max. 0,3% / 10°C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,1% max. 0,3% / 10°C
Prevádzkový teplotný rozsah 0 ÷ +60°C
Skladovacia teplota -10 ÷ 85°C
Napájacie napätie 230V/50Hz
24V/50Hz
10 až 30 V DC
Pomocné napätie 15V/40 mA
Celkový príkon 4 VA
Zaťaženie kontaktov relé 230V, 50Hz, 3A
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 450g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |