| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Digitálne súpravy a prístroje pre meranie tlaku

Meracia súprava je určená predovšetkým pre servis, diagnostiku a kontrolu tlakov v priemysle, energetike, kúrenárskej technike.
Uplatnenie nájde predovšetkým pri meraní vysokých tlakov.

  • meranie tlaku v plynných a kvapalných médiách
  • široký rozsah meraných tlakov
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • mohutné prevedenie
  • batériové napájanie
  • nízka spotreba

:katalógový list Multifunkčný zobrazovač-komparátor-konvertor - SD

: zobrazovač SDTento prístroj slúži predovšetkým na spracovanie výstupných elektrických analógových signálov z rôznych snímačov. Elektrický signál - prúd alebo
napätie - je prevedený do digitálnej podoby a potom môže byť zobrazený na LCD displeji, môže byť digitálne komparovaný s prednastavenou úrovňou a na výstupe spínať kontakt relé, prípadne výstup typu otvorený kolektor. Digitalizovanú hodnotu možno aj čítať cez komunikačné rozhranie RS232, RS485, prípadne USB. Podľa požiadaviek môže prístroj vykonávať iba jednu vyššie menovanou funkciu alebo kombináciu dvoch alebo troch doplnkových funkcií. Tieto prístroje je možné použiť všade tam, kde nie je nutný náročný merací a riadiaci systém alebo je veľký merací systém potreba doplniť o miestne zobrazenie či signalizáciu alebo dáta preniesť do centrálneho počítača v digitálnej podobe.
Najmä v prípade nasadenia v ťažkých prevádzkach sa uplatnia vysoké krytie IP65 a široký teplotný rozsah. Všetky komponenty sú umiestnené v robustnej škatuľke z hliníkovej zliatiny, ktorá zaručuje prístroju dobrú mechanickú i elektrickú odolnosť. Priehľadové okno je z polykarbonátu. Škatuľka sa upevňuje pomocou dvoch otvorov pre skrutky, ktoré sú prístupné po odkrytí viečka a sú umiestnené mimo tesneného vnútorného
priestoru. Pre elektrické pripojenie slúži interná svorkovnica pre kábel s kovovou priechodkou PG-9. Použitie tesneného aretovaného miniatúrneho konektora typu DIN 43650 - C s káblovou vývodkou PG7 je obmedzené na prípady pripojenie max 3 vodičmi. Elektronika je realizovaná technológiou povrchovej montáže a pre zvýšenie odolnosti sú plošné spoje pasivované krycím lakom. Vstupný elektrický signál je prevedený 16bitovým A / D prevodníkom do digitálneho formátu. Pomocou dvojrozmernej polynomickej aproximácie 3. radu je prístroj kalibrovaný. Typ analógového elektrického vstupu je nutné zadať v objednávke a nemožno ho dodatočne meniť. Formát zobrazenia na displeji, prepočítavacie konštanty aj všetky ostatné parametre sa nastavujú softwarovo pomocou konfiguračného programu, ktorý sa spúšťa na PC pod operačným systémom Windows. Pokiaľ nie je prístroj vybavený sériovým komunikačným rozhraním, je nutné použiť špeciálny adaptér, ktorý sa pripája do USB portu počítača. 4-miestny LCD displej je možné u prístrojov, ktoré nie sú napájané priamo z prúdovej slučky, podsvietiť pomocou bielych LED. Zapnutie podsvitu sa vykonáva buď prepojkou na plošnom spoji alebo programovo. Snímače môžu byť tiež vybavené spínacím modulom, na ktorom je relé s jedným kontaktom a 2 nezávislé výstupy typu otvorený kolektor s NPN tranzistorom s indikáciou zopnutia pomocou červených LED, pričom parametre spínania sú opäť nastaviteľné iba softvérovo. Ďalším voliteľným rozšírením je pamäť Flash, do ktorej možno ukladať namerané hodnoty so zvolenou časovou periódou a tie následne vyčítať cez sériové rozhranie.
Prístroje sa napájajú zo zdroja jednosmerného napätia, ktoré sa môže pohybovať vo veľmi širokom rozsahu 5 až 36V. Zmena napájacieho napätia v tomto rozsahu nemá praktický vplyv na presnosť merania. Proti prepólovaniu napájania sú prístroje chránené sériovú diódou. Dvojvodičové vyhotovenie 4-20mA možno napájať priamo z meracej slučky s úbytkom na prístroji max 5V a v rozsahu povolených napájacích napätí je chránené proti preťaženiu elektronickým obmedzovačom prúdu. Toto vyhotovenie je však obmedzené len na funkciu LCD zobrazovače bez podsvitu a prídavných výstupov.

Základné technické údaje
Zobrazenie ± 4miesta ±9999
Chyba nastavenia max. 0,25%
Prevádzkový teplotný rozsah -20 ÷ +85°C, s displejom -20÷+70°C
Skladovacia teplota -25 ÷ 100°C
Napájacie napätie 5 ÷ 36V DC
Napájací prúd kľudový 3mA , pri komunikácii 20mA
Vstup 0÷20mA- trojvodič
4÷20mA-dvojvodič
0÷10V-trojvodič
Výstup
RS232/RS485-štvorvodič
USB-štvorvodič
otvorený kolektor-trojvodič
relé-štvorvodič
Pracovná poloha ľubovolná
Krytie min. IP65
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |