| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítače cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéru pre nasledovné spracovanie.
Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

Výhody najnovšej generácie:

 • rýchly prenos dát do PC, je možné zrýchliť sťahováním iba dát za určité obdobie (napr. deň)
 • možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta možné sťahovať aj počas záznamu, veľká kapacita pamäti až 32000 údajov
 • veľký dvojriadkový displej so špeciálnymi znakmi, vypínateľný
 • voliteľne je možné zobrazovať aj minimálne a maximálne namerané hodnoty
 • robusné puzdro, ľahká montáž s možnosťou uzamknutia
 • nízky odber z batérie, ľahká výmena batérie
 • kontrola stavu batérie s indikáciou
 • každému kanálu možno nastaviť alarm s 2 medzami, ktorý je indikovaný blikaním hodnoty na displeji alebo LED diódami
 • je možné zvoliť 2 režimy alarmu: priebežný alebo s pamätím (zistený alarm je indikovaný trvalo až do vynulovania z PC)
 • štandardný snímač teploty je Pt1000, je možné prepnúť na Ni1000/6180ppm v rozsahu –50 až +150°C
 • meranie teploty je možné kombinovať so záznamom stavu kontaktu (napr. otvorenie/zatvorenie dverí)
 • meranie teploty a relatívnej vlhkosti je možné doplniť o meranie 2 užívatelsky kalibrovatelných signálov 0-5V z ľubovolných snímačov
 • štart/stop záznam je možné vykonávať niekolkými spôsobmi: v určitom dátume a čase nastavenom z počítača, priložením dodaného
 • magnetu alebo podľa stavu binárneho vstupu (typy S,R0841)
 • existuje nastavitelný režim, kedy záznam beží iba, ak je niektorá z meraných veličín mimo nastavené medze svojho alarmu
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom – maximálne 32 znakov
 • každému kanálu je možné priradiť text s popisom – maximálne 16 znakov
 • ochrana heslom pred neopravneným zásahom do nastavenia záznamniku
Dataloggery pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou na náves T-PRINT

:T-Print Záznamník T-PRINT zo vstavanou tlačiarňou je určený k záznamu teploty pri preprave liečiv, kvetín, živých zvierat a pod. Určený je hlavne na náves kamiónu. Zaznam je z jednej alebo dvoch teplôt do svojej vnútornej pamäti. Výsledkom je výtlačok na prúžku papiera šírky 57mm vo forme numerického výpisu teplôt s priradením dátumu , času, miesta. Výpis je možno tlačiť opakovane, od poslednej zaznamenanej teploty do minulosti, až do ukončenia tlače tlačídlom. Je teda možno každému odberateľovi vytlačiť záznam o teplote pri preprave tovaru.
Taktiež možno zaznamenané údaje kedykoľvek preniesť po sériovej linke RS232 do osobného počítača pomocou dodaného software a kábla pre ďalšie spracovanie vrátane výtlačku zaznamenaných hodnôt. Záznam je možno na PC zobraziť a tlačiť aj vo forme grafov. Program pre PC umožňuje mazať pamäť záznamníka, nastavovať periódu vzorkovania a hodiny reálneho času v záznamníku. Umožňuje taktiež zadať údaje pre hlavičku výtlačku. Pri zaplnení pamäti záznam pokračuje s tým, že najstaršie zaznamenané hodnoty sú prepisované hodnotami novými.

Dodávané typy:
G0841 - odolný teplomer so vstavanou tlačiarňou a výstupom RS232
G00841M
- odolný teplomer so vstavanou tlačiarňou a GSM modemom
G00841MW - odolný teplomer so vstavanou tlačiarňou, vysielačom a GSM modemom
G00841W - odolný teplomer so vstavanou tlačiarňou, vysielačom a výstupom RS232


Spoločné technické údaje
Rozsah meraných teplôt -90 až +260°C (-50 ÷ +250°C pre snímač Ni1000)
Rozsah prevádzkových teplôt -30 až +65°C
Rozsah prevádzkových teplôt tlačiarne -20 až +65°C
Typ použitého senzora teploty štvorvodičové Pt1000 s max. dĺžkou 30m
Presnosť vstupu teploty bez sond ±0,2%
Rozlíšenie 0,1°C
Použitý konektor sond teploty na svorky pod odnímateľnou elektronikou prístroja
Interval vzorkovacej teploty nastaviteľný užívateľom od 1minúty do 60 minút
Celková kapacita pamäti 1MB - 172032 záznamov jednej sondy, 102400 záznamov z dvoch sond
(až 5 rokov pri intervale 15 minút a jednej sonde)
Napájanie 9 až 32 DC, chránené proti napäťovým špičkám
+ vnútorná líthiová batéria
Odber prúdu počas tlače cca 8W
Odber prúdu v kľude cca 50mA
Rozmery (v x š x h) 220 x 190 x 100mm
Hmotnosť 500g
Krytie IP65

Príslušenstvo zahrnuté v cene :
V dodaní je obsiahnutý kalibračný list od výrobcu. Kalibračný list je deklarovaný metrologickými náväznosťami etalónov vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025. Ďalej je dodaná rolka papiera do tlačiarne s uchovateľnosťou záznamu 5 rokov., USB kábel pre komunikáciu s PC, napájací kábel 5m, batéria pre napájanie hodín, samolepiaci Dual Lock pre ľahkú montáž. Kedykoľvek je možné stiahnuť bezplatný Windows program pre datalogger. Program umožňuje ovládanie všetkých funkcii teplomeru exportovať do "dbf" alebo "txt" pre ďalšie spracovanie.

Príslušenstvo za príplatok:
SW100
- CD s voľne šíriteľným programom pre osobný počítač
SW101 - rozšírený software pre Windows - farebná tlač, voľba časového a vertikálneho merítka grafov a ďalšie funkcie
A1941 - sieťový adaptér 230V-50Hz/24V/24W
A4101 - náhradná líthiová batéria
PRO033 - náhradná rola papiera, šírka 57mm, uschovateľnosť 5 rokov
SLU01 - kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória
sondy so snímačom Pt1000 s konektorom Cinch k záznamníku, za označením je znak /C. Doporučená sonda je Pt1000TGL40/C pevne spojená s káblom 1, 2, 5 alebo 10 metrov

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |