P10x, SBx

P10x, SBx

Snímače sú určené pre meranie teploty okolitého vzduchu a iných plynných médií v bežnom interiérovom prostredí. V ponuke sú výstupy odporové a aktívne.

Výrobca: Regmet

Snímače sú určené pre prevádzku v bežnom a chemicky neagresívnom prostredí a nevyžadujú obsluhu ani údržbu. Pracovná poloha je ľubovoľná, vývodka však nemá smerovať nahor. Doporučené skladovacie podmienky sú suché a chemicky neagresívne prostredie s teplotou -30÷+70°C.

Jednotlivé typy je možné použiť pre všetky riadiace systémy , ktoré sú kompatibilné s typmi senzorov alebo aktívnymi výstupmi uvedených v tabuľke technických parametrov.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm P10L, SBL
Ni 1000/6180ppm P10S, SBS
Ni 891/6371ppm P10J, SBJ
Ni 10000/6180ppm P10SA, SBSA
Ni 2226 P10N, SBN
Pt 100/3850ppm P10P, SBP
Pt 500/3850ppm P10PB, SBPB
PT 1000/3850ppm P10PA, SBPA
NTC 20kOhm P10H, SBH
Prúdový výstup 4÷20mA P10I, SBI
Napäťový výstup 0÷10V P10U, SBU
Frekvenčný výstup do 10kHz P10F
Frekvenčný výstup do 4kHz P10T
Digitálny výstup DALLAS P10D
Výstup ARION po RS485 P10A
Výstup ModBus RTU po RS485 P10M
Výstup PWM P10W
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ, Frekvenčný výstup, ARION, ModBUS, PWM

Alternatívne produkty