LON

LON

Snímače teploty určené pre komunikáciu LON.

Výrobca: Regmet

V ponuke sú rôzne vyhotovenia (interiérové, vonkajšie, do potrubia, príložné) špecialne vytvorené pre komunikáciu LonWorks.

odkaz Katalógový list