DM-485TO485

DM-485TO485

Opakovač linky RS485

Výrobca: AMiT

Pri realizácii rozsiahlejších komunikačných systémov je často nutné zaradiť do komunikačnej trasy opakovač linky RS485. Tak možno nielen predĺžiť celkovú dĺžku komunikačnej trasy (rádovo až na niekoľko kilometrov), ale vytvoriť aj zložitejšie štruktúry komunikačných trás (odbočky), prípadne galvanicky oddeliť jednotlivé komunikačné segmenty alebo zvýšiť celkový počet staníc v sieti.

Opakovač je určený na montáž na 35 mm lištu s napájaním 24 V DC. Obvody liniek sú vybavené mäkkými prepäťovými ochranami. Opakovač pracuje v automatickom režime s prenosovými rýchlosťami od 2400 Bd až do 115 kBaud.

pdfKatalógový list