PM

PM

Panelové meracie prístroje

Výrobca: Regmet

Určené k zobrazeniu teploty meranej pomocou platinových alebo niklových čidiel a snímačou, ďalej k zobrazeniu hodnôt odporových vysielačov OV100 a OV105 a na monitorovanie dejov meraných snímačmy s normalizovanýmy napäťovými alebo prúdový vstupmi.

pdf Katalógový list