RZN

RZN

Napájacie nestabilizované zdroje

Výrobca: Regmet

Sú určené k napájaniu takých elektrických zariadení meracej, riadiacej a regulačnej techniky, ktoré nevyžadujú presné stabilizované napätie.

Typ zdroja RZN 4.5 RZN 2.3
Napájacie napätie 230V AC/ 50Hz 230V AC/ 50Hz
Výstupný výkon 4,5 VA 2,3 VA
Maximálny vystupný prúd 230 mA 100 mA

pdf Katalógový list