TMG xxx Axx

TMG xxx Axx

Rozsah 0 ÷ 10 kPa až 0 ÷ 60 MPa

Výrobca: Cressto

Snímač tlaku s keramickou membránou je určený pre meranie relatívneho pretlaku i podtlaku (voči atmosfére) v kvapalných a plynných médiách. Vďaka zvolenej konštrukcii a použitým materiálom je možno merať tlak i v médiách agresívneho charakteru. Toto spolu so štandardnými prúdovými výstupmi ich predurčuje k širokému použitiu v strojárenstve, chemickom priemysle, energetike, vykurovacích systémoch, poľnohospodárstve atď.

TMG xxx Axx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Prúdový 0 - 20 mA